Home Góc dành cho bố mẹ

Góc dành cho bố mẹ

Danh sách học sinh khối MG Lớn năm học 2020-2021:

Email In PDF.
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP LỚN 1 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Trần Thị Lệ Phúc - Trần Thị Trang
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Phạm Trần Bảo Anh 10/8/2015 Nữ 127/2 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
2 Phan Nguyễn Minh Anh 28/6/2015 Nữ 12/15 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
3 Nguyễn Thái Bảo 9/11/2015 Nam K85/1 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Hải Châu I
4 Thái An Đông 22/4/2015 Nam 82 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
5 Phạm Minh Giao 9/9/2015 Nữ K64/38 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
6 Phan Phước Ngọc Hạnh 19/09/2015 Nữ K30/H29/8 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
7 Thái Ngọc Hân 26/10/2015 Nữ 127 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
8 Vũ Khánh Hoàng 31/08/2015 Nam 325/9 Hùng Vương Ngoài Quận Vĩnh Trung
9 Nguyễn Lâm Huy 7/11/2015 Nam K62/2 Hà Huy Tập Ngoài Quận Xuân Hà
10 Lê Quang Huy 27/08/2015 Nam 09 Nguyễn Tất Thành Trong Quận Thanh Bình
11 Đỗ Hoàng Trung Hiếu 15/12/2015 Nam 129/102 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
12 Phan Nguyên Khang 2/6/2015 Nam 03 Phạm Nhữ Tăng Ngoài Quận Hòa Khê
13 Nguyễn Phạm Nhã Khanh 31/03/2015 Nữ 08 Nại Hiên Đông Ngoài Quận Nại Hiên Đông
14 Đoàn Đình Gia Khánh 20/10/2015 Nam Tổ 55 Thanh Khê Tây Ngoài Quận Thanh Khê Tây
15 Huỳnh Ngọc Ngân Khánh 15/04/2015 Nữ 223/3 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
16 Lê Đăng Khoa 8/1/2015 Nam 30 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
17 Lê Hữu Minh Khôi 22/7/2015 Nam K268/41 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
18 Thái Hoàng Nguyên Khôi 24/01/2015 Nam 242/04 Phan Châu Trinh Trong Quận Nam Dương
19 Cao Phú Lâm 16/03/2015 Nam 128 Mai Lão Bạng Trong Quận Thuận Phước
20 Nguyễn Ngọc Gia Linh 9/1/2015 Nữ 166 Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
21 Đặng Lê Thùy Linh 13/09/2015 Nữ K27/106 Yên Bái Trong Quận Hải Châu I
22 Trần Lê Thanh Mai 18/04/2015 Nữ K16/3 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
23 Nguyễn Hữu Cao Minh 5/12/2015 Nam 620/8 Đường 2/9 Trong Quận Hòa Cường Nam
24 Trần Viết Nhật Minh 2/9/2015 Nam 15 Nguyễn Duy Hiệu Ngoài Quận An Hải Đông
25 Nguyễn Ngọc Huyền My 30/11/2015 Nữ Lô 5 Khu TĐC Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
26 Hồ Nhật Nam 12/2/2015 Nam 23 Lương Khánh Thiện Ngoài Quận Ngoài Quận
27 Phạm Nhật Nam 21/02/2015 Nam 70 Đỗ Huy Uyên Ngoài Quận An Hải bắc
28 Trần Trí Nguyên 6/8/2015 Nam 121/37 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
29 Hoàng Trọng Nhân 14/4/2015 Nam 84 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
30 Huỳnh Ngọc Gia Phúc 16/05/2015 Nữ 408/7 Lê Duẫn Ngoài Quận Chín Gián
31 Nguyễn Vũ Lam Phương 15/01/2015 Nữ K138/74 Hoàng Văn Thái Ngoài Quận Hòa Khánh Nam
32 Đỗ Đăng Tuấn 28/4/2015 Nam 235 Dũng Sĩ Thanh Khê Ngoài Quận Thanh Khê Tây
33 Phan Ngọc Bích Thảo 5/5/2015 Nữ 12 An Hải 7 Ngoài Quận An Hải Bắc
34 Lê Bảo Trung 29/08/2015 Nam 128 Mai Lão Bạng Trong Quận Thuận Phước
35 Trần Đình Minh Triết 5/4/2015 Nam 112/8 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận

 

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP LỚN 2 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Lê Thị Ngọc Uyên - Bùi Thị Mỹ Linh
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Lê Kha Anh 2/12/2015 Nữ 21 Nguyễn Trường Tộ Trong Quận Bình Hiên
2 Trần Nghĩa An 13/11/2015 Nam 195/17 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
3 Nguyễn Đỗ Minh Anh 5/12/2015 Nữ Tổ 30 An Khê Ngoài Quận An Khê
4 Nguyễn Lê Việt Bách 2/2/2015 Nam 44/5 Hải Hồ Trong Quận Thanh Bình
5 Hồ Tràn Bảo Châu 19/04/2015 Nữ K196/H38/8 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
6 Phan Mạnh Đạt 12/5/2015 Nam K84/H10/6 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
7 Nguyễn Minh Dương 10/7/2015 Nam K46/1 Đường 3/2 Trong Quận Thuận Phước
8 Nguyễn Thành Duy 30/10/2015 nam 322/2/8 Hải Phòng Ngoài Quận Taân Chính
9 Tống Khánh Hân 28/02/2015 Nữ 23 Phan Châu Trinh Trong Quận Hải Châu I
10 Lê Viết Hoàng 22/11/2015 nam K10/7 Yên Bái Trong Quận Hải Châu I
11 Phạm Gia Hưng 6/7/2015 nam 56 Lý Triện Ngoài Quận An Khê
12 Lê Hoàng Bảo Khang 26/05/2015 Nam 1/2 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
13 Nguyễn Minh Khang 4/12/2015 Nam 59 Lê Duẫn Trong Quận Hải Châu I
14 Trần Xuân Khoa 26/9/2015 nam 1C Thanh Thủy Trong Quận Thanh Bình
15 Trà Anh Khoa 9/8/2015 nam K183 Tô Hiệu Ngoài Quận Hòa Minh
16 Võ Lê Khôi 2/10/2015 Nam K113/15/3 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
17 Nguyễn Phú Lâm 26/04/2015 nam 21 Thanh long Trong Quận Thanh Bình
18 Nguyễn Phương Linh 31/05/2015 Nữ 38 Bắc Đẩu Trong Quận Thanh Bình
19 Nguyễn Gia Mẫn 23/4/2015 Nữ 125 lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
20 Võ Nguyễn Bình Minh 21/01/2015 nam 57C Lê Lợi Trong Quận Thạch Thang
21 Lê Phạm Kim Ngân 25/11/2015 Nữ 43 Đống Đa Trong Quận Thạch Thang
22 Phan Trần Bảo Nghi 1/3/2015 Nữ Hòa Khánh Nam Ngoài Quận Hòa Khánh Nam
23 Huỳnh Khánh Ngọc 4/6/2015 Nữ 54/1 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
24 Phạm Hoàng An Nhiên 5/10/2015 Nữ 168/2B Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
25 Dương  Bảo Phúc 12/6/2015 nam 29 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
26 Phan Tấn Thành 19/06/2015 Nam 59 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
27 Nguyễn Minh Thư 27/04/2015 Nữ 43 Đống Đa Trong Quận Thạch Thang
28 Nguyễn Phạm Kỳ Thư 22/09/2015 Nữ 64 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
29 Trần Nguyễn Ngọc Trâm 13/12/2015 Nữ K195/17 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
30 Hoàng Thị Thanh Trúc 22/10/2016 Nữ 120/4 Lý Thái Tổ Ngoài Quận Thạc Gián
31 Võ Hoàng Bảo Trân 7/7/2015 Nữ K33/8 Duy Tân Trong Quận Hòa Thuận Tây
32 Trần Cao Minh Tuệ 11/8/2015 Nữ 174 Hải Phòng Ngoài Quận Tân Chính
33 Nguyễn An Vy 11/7/2015 Nữ 292/39/16 Hải Phòng Ngoài Quận Tam Thuận
34 Lê Phương Vy 6/5/2015 Nữ 78 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP LỚN 3 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Nguyễn Thị Hoàng Tân - Lê Thị Quỳnh Quí
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Trương Cát Gia An 30/12/2015 Nữ 165 Hòa Khánh Nam Ngoài Quận Hòa Khánh Nam
2 Nguyễn Huy Bảo Anh 1/7/2016 Nam 48 Phạm Vấn Ngoài Quận Mân Thái
3 Lê Chiêu Anh 14/9/2015 Nữ 36/2 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
4 Cao Thanh Diệp Anh 3/9/2015 Nữ 155 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
5 Nguyễn Lại Mai Anh 12/10/2016 Nữ 577 Ngô Quyền Ngoài Quận An Hải Bắc
6 Đinh Khả Đan 17/11/2015 Nữ 36 Tân Thái 4 Ngoài Quận Mân Thái
7 Lê Phước Đạt 14/5/2016 Nam 26 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang
8 Phan Trương Tấn Đức 8/5/2015 Nam K30/29/5 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
9 Ngô Cát Hải 1/4/2016 Nam K249/82/19G Hà Huy Tập Ngoài Quận Hòa Khuê
10 Nguyễn Vũ Gia Hân 24/02/2015 Nữ P308 CC Hoàng Diệu Trong Quận Hòa Thuận
11 Lê Ngọc Hân 26/4/2015 Nữ K113/15/1 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
12 Trịnh Thế Hiển 1/11/2015 Nam 76/7 Thanh Sơn Trong Quận Thanh Bình
13 Trần Đức Huy 23/06/2015 Nam K30/H16/17 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
14 Lê Phước Quang Huy 4/9/2016 nam 118/20 Nguyễn Đức Trung Ngoài Quận Thanh Khê Đông
15 Phan Minh Hy Kha 9/2/2015 Nam K266/78/15 Hoàng Diệu Trong Quận Nam Dương
16 Phạm Phú Nam Khang 18/11/2015 Nam 46/1 Đinh Tiên Hoàng Trong Quận Thanh Bình
17 Nguyễn Minh Khang 6/3/2016 Nam 122 Phạm Cự Lượng Ngoài Quận An Hải Đông
18 Đỗ Hữu Đăng Khôi 22/7/2015 Nam 118 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
19 Đặng Khả Linh 4/9/2015 Nữ 57 Yên Bái Trong Quận Phước Ninh
20 Nguyễn Thanh Mai 9/9/2015 Nữ Căn hộ Sunhouse Ngoài Quận Nại Hiên Đông
21 Nguyễn Cửu Gia Minh 24/6/2015 nam 12/10 Nguyễn Thị MinhKhai Trong Quận Thạch Thang
22 Nguyễn Cửu Gia Thịnh 24/6/2015 nam 12/10 Nguyễn Thị MinhKhai Trong Quận Thạch Thang
23 Nguyễn Nhật Nam 29/05/2015 Nam 151 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
24 Dương Nguyễn Bảo Ngọc 22/02/2015 Nữ K1/5 lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
25 Trần Lê Bảo Ngọc 25/11/2015 Nữ 24 Nại Hiên Đông Ngoài Quận Nại Hiên Đông
26 Nguyễn Minh Nhật 30/10/2015 nam 78 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
27 Phan Thảo Nhi 19/10/2015 Nữ 113/20 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
28 Trần Minh Phương 23/05/2015 Nữ 259/10 Trần Cao Vân Ngoài Quận Xuân hà
29 Phạm Dương Minh Quân 3/7/2015 Nam 40/3 Trường Chính Ngoài Quận Hòa An
30 Nguyễn Hải Quỳnh 20/01/2015 Nữ K72/25 Đinh Tiên Hoàng Ngoài Quận Tam Thuận
31 Trần Hữu Phú Sang 15/8/2016 nam H16/21K30 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
32 Nguyễn Đỗ Mi Son 22/7/2015 Nữ 1/17 Hòa An 7 Ngoài Quận Hòa An
33 Đặng Minh Sơn 18/09/2015 Nam 148/2 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
34 Phạm Nguyễn Anh Thư 14/3/2015 Nữ H23/11/K113 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
35 Đoàn Ngọc Anh Thư 10/4/2015 Nữ 362/2 Lê Duẫn Trong Quận Hải Châu I
36 Trần Vũ Lâm Uyên 3/8/2015 Nữ 383/10 Hải Phòng Ngoài Quận Tân Chính
 

Danh sách học sinh khối MG Nhỡ năm học 2020-2021:

Email In PDF.
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP NHỠ 1 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Lê Thị Nghiệm - Lê Thị Lựu
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Ngô Nguyễn Nhật An 17/07/2016 Nam K408/43/18 Hoàng Diệu Trong Quận Bình Thuận
2 Đoàn Ngọc Mai An 10/7/2016 Nữ 09 Thanh Duyên Trong Quận Thanh Bình
3 Nguyễn Quỳnh Anh 30/11/2016 Nữ K113/7 Nguyễn  Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
4 Võ Tường Anh 3/11/2016 Nữ K2/14 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Thạch Thang
5 Nguyễn Hoàng Thiên Ánh 13/11/2016 Nữ 33 Hà Huy Tập Ngoài Quận Xuân Hà
6 Trần Hoàng Bách 16/7/2017 Nam 211/25A Đống Đa Trong Quận Thạch Thang
7 Phan Trần Gia Bình 18/04/2016 Nam 05 Phan Bội Châu Trong Quận Thạch Thang
8 Nguyễn Hoàng Minh Châu 25/02/2016 Nữ 14 A Phan Bội Châu Trong Quận Thạch Thang
9 Trần Minh Đăng 22/4/2019 Nam 368/31 Hoàng Diệu Trong Quận Bình Thuận
10 Hồ Nguyễn Minh Hạnh 10/3/2016 Nữ 64B Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
11 Nguyễn Chánh Hưng 9/8/2016 Nam 14/5 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
12 Ngô Ngọc Long Khang 20/6/2016 Nam 82/10/7 Nguyễn Văn Linh Trong Quận Nam Dương
13 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 25/4/2017 Nam 22 Châu Văn Liêm Trong Quận Thuận Phước
14 Nguyễn Phú Lâm 25/11/2016 Nam 49 Tân Thái 4 Ngoài Quận Mân Thái
15 Dương Nguyễn Trúc Linh 20/4/2016 Nữ K1138/55 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
16 Nguyễn Văn Hoàng Minh 11/1/2016 Nam 19/106 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
17 Trương Công Trọng Nguyên 14/08/2016 Nam K57/4 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
18 Võ Bảo Nguyên 15/4/2016 Nam K151/10 Hải Sơn Trong Quận Thanh Bình
19 Võ Ngọc Huyền Nhi 15/6/2016 Nữ 77 Phan Kế Bính Trong Quận Thuận Phước
20 Trần Phương Nhi 22/12/2016 Nữ 25/2 Đoàn Thị Điểm Trong Quận Hải Châu II
21 Mai Ngọc An Nhiên 18/11/2016 Nữ 91/1 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
22 Đào Gia Phúc 29/7/2016 Nam 67 Huỳnh Lý Trong Quận Hải Châu I
23 Trần Bảo Phúc 16/02/2016 Nam lô 53 B114 Hòa Xuân Ngoài Quận Hòa Xuân
24 Nguyễn Hà Quảng 16/4/2016 Nam 91/4B Hoàng Hoa Thám Ngoài Quận Chính Gián
25 Nguyễn Ngọc Linh San 17/09/2016 Nữ 21 Nguyễn Sơn Trà Ngoài Quận Hòa Cường Bắc
26 Lê Nguyễn Thục Quyên 3/7/2016 Nữ K54/21 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
27 Trịnh Duy Tân 9/11/2016 Nam 44 Nguyễn Duy Trong Quận Thạch Thang
28 Lê Huỳnh Bảo Uyên 27/10/2016 Nữ 123A Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
29 Trần Viết Huynh 3/1/2016 Nam 34 Lê Lai Trong Quận Thạch Thang
30 Nguyễn Ngọc Khải Nam 3/2/2017 Nam 23 Đào Trí Trong Quận Hòa Cường Nam
31 Mai Thiên Nhi 29/10/2016 Nữ 14/14 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
32 Dương Ngọc Bảo Quyên 26/02/2016 Nữ K113/36 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
33 Phan Lê Hân 7/10/2016 Nữ 42 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang

 

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP NHỠ 2 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Nguyễn Thị Thu Hiền - Trần Thị Thu Thảo
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Trần Vũ Bảo Anh 15/7/2016 Nữ K20/9 Phan Văn Nghị Ngoài Quận Thạc Gián
2 Nguyễn Phước Bảo Anh 8/12/2016 Nữ 30 Hòa Phát Ngoài Quận Hòa Phát
3 Nguyễn Hoàng Thảo Chi 28/10/2016 Nữ 40 Bắc Đẩu Trong Quận Thanh Bình
4 Huỳnh  Văn  Đạt 19/10/2016 Nam 67 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang
5 Dương Bảo Hân 11/4/2016 Nữ 29 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
6 Ngô Trần Bảo Hân 1/8/2017 Nữ 70 Đỗ Quang Ngoài Quận Vĩnh Trung
7 Nguyễn Quốc Hưng 4/1/2016 Nam 113/9 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
8 Huỳnh Gia Huy 29/10/2016 Nam 16B Hòa Phát Ngoài Quận Hòa Phát
9 Nguyễn Cửu Gia khiêm 1/7/2016 Nam 366/15 Hùng Vương Ngoài Quận Vĩnh Trung
10 Phùng Đăng Khoa 1/9/2016 Nam 112/4 Lương Thế Vinh Ngoài Quận Phước Mỹ
11 Trần Văn Anh Khoa 26/03/2017 Nam K23 Nguyễn Văn Huề Ngoài Quận Hòa Minh
12 Trần Quỳnh Lam 19/4/2017 Nữ K15 Thanh Thủy Trong Quận Thanh Bình
13 Ngô Minh Lâm 4/9/2016 Nam 64 Đường số 5 Ngoài Quận An Hải Bắc
14 Vương Tuệ Lâm 10/3/2016 Nữ 25/19 Trần Bình Trọng Trong Quận Phước Ninh
15 Đặng Quang Minh 3/6/2016 Nam 59 Yên Bái Trong Quận Phước Ninh
16 Nguyễn Văn Bảo Nam 6/5/2016 Nam 421/6 Lê Duẫn Ngoài Quận Thạc Gián
17 Nguyễn Khả Ngân 19/03/2016 Nữ 90/12 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
18 Thạch Trần Bảo Nghi 24/09/2016 Nữ 07 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
19 Trần Nguyễn Ánh Ngọc 6/3/2016 Nữ 02/K93 Ngô Quyền Ngoài Quận Thọ Quang
20 Nguyễn Ngọc Đức Nhân 19/7/2016 Nam 277 Tiểu La Trong Quận Hòa Cường Bắc
21 Trần Thị Thiện Nhân 9/5/2016 Nữ 07 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
22 Đỗ Thạc Nhân 18/4/2016 Nam 250 Đống Đa Trong Quận Thuận Phước
23 Hồ Trần An Nhiên 4/10/2016 Nữ K196/H38/08 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
24 Hồ Hoàng Nhiên 24/10/2016 Nữ 70 Trần Quý Cáp Trong Quận Thạch Thang
25 Thái Anh Quân 14/10/2016 Nam K96/12 Hải Hồ Trong Quận Thanh Bình
26 Lê Hoàng Khánh Quỳnh 27/01/2016 Nữ K21/1 Yên Bái Trong Quận Hải Châu I
27 Trần Lê Tú Quỳnh 4/3/2016 Nữ K1/1 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
28 Nguyễn Phúc Bảo Quỳnh 19/06/2016 Nữ 21 Đông Thạnh Ngoài Quận Hòa Thọ Đông
29 Khương Quý Toàn 21/01/2016 Nam H31/19 Hùng Vương Ngoài Quận Vĩnh Trung
30 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 15/12/2016 Nữ H18/07/30 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
31 Hoàng Minh Trí 15/10/2016 Nam 675/8 Ngô Quyền Ngoài Quận An Hải Bắc
32 Nguyễn Minh Trung 1/8/2016 Nam 569/28 Trần Cao Vân Ngoài Quận Xuân Hà
33 Phạm Bình Bảo Yến 6/4/2016 Nữ H31/7 Lý Thái Tổ Ngoài Quận Thạc Gián
34 Trần Trương Công Phúc 31/03/2017 Nam 124 Lê Trọng Tấn Ngoài Quận Hòa Phát

 

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP NHỠ 3 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Nguyễn Thị Thủy - Ngô Thị Phương Tâm
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Nguyễn Phúc An 26/09/2016 Nam 7A Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
2 Phan Khánh Nam An 1/11/2016 Nữ 69 Yên Khê 2 Ngoài Quận Thanh Khê Đông
3 Nguyễn Huỳnh Phú An 9/2/2016 Nam 37 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
4 Phạm Nguyễn Mai Anh 12/7/2017 Nữ K49/5 Lê Duẫn Trong Quận Hải Châu I
5 Lê Linh Đan 26/02/2016 Nữ 3B18 Dương Lâm Ngoài Quận Nại Hiên Đông
6 Nguyễn Khả Di 20/09/2016 Nữ K222/56 Tràn Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
7 Phan Minh Đức 3/5/2016 Nam 7A Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
8 Lê Công Dương 28/08/2016 Nam 125/5 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
9 Nguyễn Đông Hải 29/09/2016 Nam 62 Lê Đình Thám Trong Quận Hòa Thuận Đông
10 Trương Gia Hân 1/11/2016 Nữ 162/26 Đống Đa Trong Quận Thuận Phước
11 Trần Trung Hưng 4/2/2016 Nam 374 Phan Châu Trinh Trong Quận Bình Thuận
12 Nguyễn Hữu Bá Khôi 10/2/2016 Nam 356/93/9 Hoàng Diệu Trong Quận Bình Thuận
13 Lưu Minh Khuê 21/07/2016 Nam 14/11 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
14 Phạm Minh Lâm 25/12/2016 Nam 215/26 Hà Huy Tập Ngoài Quận Hòa Khê
15 Bùi Tuệ Mẫn 20/12/2016 Nữ 65 Hoàng Đức Lương Ngoài Quận An Hải Bắc
16 Trần Phạm Khôi Minh 6/7/2017 Nam 116 Quang Trung Trong Quận Thạch Thang
17 Nguyễn Lê An Nhiên 4/1/2016 Nữ K48/1 Lê Duẫn Trong Quận Hải Châu I
18 Trịnh Thế Phúc 2/2/2016 Nam 240/20 Lê Duẫn Ngoài Quận Tân Chính
19 Hồ Trường Phúc 12/8/2016 Nam 37 Thanh Sơn Trong Quận Thanh Bình
20 Võ Phước 13/02/2016 Nam H4/3 Điện Biên Phủ Ngoài Quận Chính Gián
21 Nguyễn Bảo Quân 6/10/2016 Nam K23/15 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang
22 Mạc Lê Minh Quân 4/3/2016 Nam 61 Nam Thọ Ngoài Quận Thọ Quang
23 Phạm Trương Bảo Quyên 27/10/2016 Nữ 12 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Thạch Thang
24 Nguyễn Ngọc Linh San 3/6/2016 Nữ 377 Ông Ích Khiêm Trong Quận Hải Châu II
25 Phạm Nguyễn Nam Trân 29/8/2016 Nữ 37/1 Nguyễn Thiện Kế Trong Quận Thuận Phước
26 Phạm Hữu Minh Trí 8/12/2016 Nam K69/15 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Thạch Thang
27 Trương Thiên Trí 6/11/2016 Nam 15 Phạm Quang Ảnh Ngoài Quận An Hải Đông
28 Đinh Ngọc Thảo Tiên 18/03/2016 Nữ K112/88 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
29 Trần Nhã Uyên 18/02/2016 Nữ 37/2 Hải Hồ Trong Quận Thanh Bình
30 Hà Thị Thiên Ý 17/03/2016 Nữ K30/24 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
31 Nguyễn Đăng Khôi 2/5/2016 Nam K75/6 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Thạch Thang

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP NHỠ 4 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Huỳnh Thị Ngọc Trâm - Đinh Thị Ái Phương
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Phạm Quang Anh 15/03/2016 Nam 292/57 Hải Phòng Ngoài Quận Tam Thuận
2 Nguyễn Trương Quỳnh Anh 14/02/2016 Nữ 153 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
3 Trương Gia Bảo 25/11/2016 Nam 377 Lê Duẫn Ngoài Quận Tân Chính
4 Phạm Ngọc Minh Châu 16/07/2017 Nữ K169/H12/10 Phan Thanh Ngoài Quận Thạc Gián
5 Trần Nguyễn Phương Chi 11/6/2016 Nữ K417/2 Hải Phòng Ngoài Quận Chính Gián
6 Nguyễn Lê Trúc Chi 6/12/2016 Nữ 33 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Thạch Thang
7 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 10/6/2016 Nữ K23/8/38 Bàu Hạc 1 Ngoài Quận Vĩnh Trung
8 Nguyễn Bá Dương 10/10/2016 Nam 68 Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
9 Chu Huỳnh Gia Hân 26/5/2016 Nữ 124/27 Lê Đình Lý Ngoài Quận Vĩnh Trung
10 Cao Bá Khải 26/10/2016 Nam 151 Nguyễn Quyền Ngoài Quận Hòa An
11 Vũ Tuấn Khang 10/3/2016 Nam 18 lê lợi Trong Quận Thạch Thang
12 Nguyễn Thị Anh Khuê 10/3/2016 Nữ 113/11/4 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
13 Lê Hoàng Diệu Linh 16/08/2016 Nữ H140/01/408 Hoàng Diệu Trong Quận Bình Thuận
14 Âu Nguyễn Ngọc Minh 13/10/2016 Nữ 66 Lê Lai Trong Quận Thạch Thang
15 Trần Nguyễn Quốc Nguyên 17/5/2016 nam K30/18/12 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
16 Nguyễn Thành Nhân 21/08/2017 Nam K104/H8/5 Mai Lão Bạng Trong Quận Thuận Phước
17 Nguyễn Phạm Minh Nhật 21/04/2017 Nam 03 An Nhơn Ngoài Quận An Hải Bắc
18 Huỳnh Khánh Như 1/9/2016 Như K7/12 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
19 Nguyễn Nam Phong 17/07/2016 Nam 53 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
20 Lại Tấn Nguyên Phúc 13/06/2016 Nam 53 Lý Thường Kiệt Trong Quận Thạch Thang
21 Hồ Thị Hà Phương 15/01/2016 Nữ K113/15 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
22 Trần Minh Quân 2/3/2016 Nam 18 Lê Lợi Trong Quận Thạch Thang
23 Lê Nguyễn Minh Thảo 8/8/2016 Nữ 4A Chu Huy Mân Ngoài Quận Nại Hiên Đông
24 Phan Như Thảo 4/11/2016 Nữ K64/9 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
25 Lê Đông Thi 28/07/2016 Nữ K36/2 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
26 Trương Văn Anh Tùng 28/06/2016 Nam 126 lê Duẫn Trong Quận Thạch Thang
27 Trương Văn Thanh Tùng 28/06/2016 Nam 126 lê Duẫn Trong Quận Thạch Thang
28 Trần Nguyễn Bảo Uyên 15/10/2017 Nữ H114/9/6 Lê Độ Ngoài Quận Chính Gián
29 Nguyễn Phúc Vinh 1/1/2016 Nam 79 Lương Thế Vinh Ngoài Quận Phước Mỹ
30 Phạm Minh Khôi 5/9/2016 nam H23/1/113 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
 

Danh sách học sinh khối MG Bé năm học 2020-2021:

Email In PDF.
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP BÉ 1 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Trần Thị Thu Đông - Hồ Thị Hoài Thương
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Nguyễn Nữ Phúc An 31/7/2017 Nữ 118 Thanh Thủy Trong Quận Thanh Bình
2 Trần Bảo PhướcAn 27/11/2017 Nam 123 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Hải Châu I
3 Nguyễn Tuệ An 23/11/2017 Nữ K168/8 Lý Tự Trọng Trong Quận Thanh Bình
4 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 11/7/2017 Nam K19/206 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
5 Nguyễn Hoàng Gia Anh 2/4/2017 Nữ 264/12A Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
6 Lưu Hoàng Bách 20/8/2017 Nam 16/5 Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
7 Nguyễn Vũ Minh Châu 30/7/2017 Nữ 16 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang
8 Trần Minh Ánh Dương 25/11/2017 Nữ 05 Phan Bội Châu Trong Quận Thạch Thang
9 Nguyễn Thanh Hà 7/1/2017 Nữ K54/21 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
10 Nguyễn Đặng Gia Hân 19/6/2017 Nữ H18/28/K30 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
11 Nguyễn Công Hiếu 3/4/2017 Nam K2/4 Đường 3/2 Trong Quận Thuận Phước
12 Đỗ Nam Hy 9/3/2017 Nam 79 Nguyễn Thị MinhKhai Trong Quận Hải Châu I
13 Vũ Gia Kiệt 25/8/2017 Nam K75/11 Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
14 Lê Bảo Lâm 14/6/2017 Nam 36/12 Quang Trung Trong Quận Thạch Thang
15 Huỳnh Gia Linh 17/10/2017 Nữ K36/H10/06 Quang Trung Trong Quận Thạch Thang
16 Nguyễn Vũ Long 3/1/2017 Nam K251/7 Đống Đa Trong Quận Thạch Thang
17 Ngô Mộc Miên 1/1/2017 Nữ 52/9 Lương Ngọc Quyến Trong Quận Thanh Bình
18 Phan Hoàng Minh 30/6/2017 Nam 223/101 Ông Ích khiêm Trong Quận Hải Châu II
19 Nguyễn Hoàng Uyên My 11/4/2017 Nữ 97 Nguyễn Viết Xuân Ngoài Quận Hòa Minh
20 Nguyễn Thảo Bảo Ngọc 24/4/2017 Nữ K160/25 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
21 Huỳnh Tuệ Nhi 8/7/2017 Nữ 54/20 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
22 Phan Anh An Nhiên 21/4/2017 Nữ K30/H29/8 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
23 Nguyễn Công Thành 18/02/2017 Nam 06 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
24 Nguyễn Phạm Khánh Thư 8/4/2017 Nữ H23/11/K113 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
25 Nguyễn Lê Hoàng Thùy 19/3/2017 Nữ K272/31 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
26 Đặng Nhã Cát Tiên 27/6/2017 Nữ 37 Đặng Tử Kính Trong Quận Thạch Thang
27 Nguyễn Phan Nhã Uyên 6/4/2017 Nữ 292/64 Hải Phòng Ngoài Quận Tam Thuận
28 Lê Hoàng Thục Uyên 2/7/2017 Nữ K390/H30/32 Lê Duẫn Ngoài Quận Taân Chính

 

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP BÉ 2 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Trương Thị Thanh Huyền - Trần Nguyễn Thị Ái Vy
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Đoàn Cát Khánh An 6/4/2017 Nữ 1/19 Tô Ngọc Vân Ngoài Quận Vĩnh Trung
2 Trần Đặng Vi An 4/10/2017 Nữ Tổ 63 Hải Châu I Trong Quận Hải Châu I
3 Trương Hà Bảo Châu 5/4/2017 Nữ 26 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
4 Phan Nữ Quỳnh Chi 20/08/2017 Nữ 37 Ba Đình Trong Quận Thạch Thang
5 Nguyễn Trần Bảo Duy 12/5/2017 Nam H18/14/30 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
6 Lê Quỳnh LamGiang 21/11/2017 Nữ K267/30/1 Ngô Quyền Ngoài Quận Mân Thái
7 Dương Bảo Hân 2/1/2017 Nữ 29 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
8 Dương Quang Hưng 14/05/2017 Nam 83 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang
9 Lê Quang Khải 5/12/2017 Nam 19/35 Điện Biên Phủ Ngoài Quận Thạc Gián
10 Trương Đăng Khoa 24/03/2017 Nam 21 Nguyễn Hữu Cảnh Trong Quận Thuận Phước
11 Nguyễn Minh Khôi 6/11/2017 Nam 78 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
12 Lại Nguyễn Ngọc Khuê 9/9/2017 Nữ 53 Lý Thường Kiệt Trong Quận Thạch Thang
13 Đoàn Ngọc Thụy Khuê 6/1/2017 Nữ K01/53 Tô Ngọc Vân Ngoài Quận Vĩnh Trung
14 Nguyễn Phúc Minh Lâm 4/2/2017 Nam K113/53 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
15 Hoàng Phương Linh 11/10/2017 Nữ H23/3/134 Núi Thành Trong Quận Hòa Thuận Đông
16 Huỳnh Hải Minh 27/10/2020 Nam 55 Trương Hán Siêu Ngoài Quận An Hải Bắc
17 Hoàng Ngọc Minh 9/9/2017 Nam 120 Thanh Thủy Trong Quận Thanh Bình
18 Đỗ Ngọc Bảo Ngân 15/6/2017 Nữ 72 Phạm Văn Nghị Ngoài Quận Thạc Gián
19 Đỗ Lam Ngọc 22/5/2017 Nữ 22/5 Trần Quý Cáp Trong Quận Thạch Thang
20 Lương Bảo Đình Nguyên 17/9/2017 Nam 09 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
21 Nguyễn Phú Quân 1/10/2017 Nam 47/12 Nguyễn Lương Bằng Ngoài Quận Hòa Khánh Bắc
22 Phan Nguyễn MinhThư 25/09/2017 Nữ 104 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
23 Phan Trần Bảo Thy 18/12/2017 Nữ Tổ 29 Khuê Mỹ Ngoài Quận Khuê Mỹ
24 Huỳnh Đoàn Nhã Thy 16/02/2017 Nữ 150 lê lợi Trong Quận Hải Châu I
25 Đặng Khiêm Tony 1/8/2017 Nam 339/5E lê Duẫn Ngoài Quận Tân Chính
26 Hoàng Mộc Trà 1/8/2017 Nữ 10/69 Phan Bá Phiến Ngoài Quận THọ Quang
27 Nguyễn Minh Triết 4/2/2017 Nam 120 Nguyễn Khang Ngoài Quận An Khê
28 Hồ Văn Đình Trung 1/5/2017 Nam 137/11 Kỳ Đồng Ngoài Quận Thanh Khê Đông
29 Phạm Thiên Phúc 11/8/2017 Nam 38 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang

 

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP BÉ 3 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Nguyễn Thị Xinh - Hoàng Thị Như Hiền
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Nguyễn Trần Tuệ Anh 15/3/2017 Nữ 48 Hải Hồ Trong Quận Thanh Bình
2 Trần Hà Anh 2/8/2017 Nữ 91 Huỳnh Ngọc Huệ Ngoài Quận Hòa Khê
3 Trần Huỳnh Gia Bảo 23/4/2017 Nam 24 Tân Thái 10 Ngoài Quận Mân Thái
4 Lê Minh Châu 31/8/2017 Nữ 203/cc4 Chu Huy Mân Ngoài Quận Nai Hiên Đông
5 Hồ Khả Di 29/01/2017 Nữ 53/1 NguyễnThị Minh khai Trong Quận Thạch Thang
6 Nguyễn Thanh Thiên Di 5/2/2017 Nữ 64/32 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
7 Đỗ Hải Đông 22/11/2017 Nam K85/2A Hàn Mặc Tử Trong Quận Thuận Phước
8 Hoàng Phương BảoHân 11/9/2017 Nữ 208 Đống Đa Trong Quận Thuạn Phước
9 Đỗ Lê Hoàng 30/8/2017 Nam 30/14 Hoàng Hoa Thám Ngoài Quận Tân Chính
10 Nguyễn Ngọc Gia Hưng 25/6/2017 Nam 34/9 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
11 Đinh Gia Huy 12/9/2017 Nam 89 An Hải Bắc Ngoài Quận An Hải bắc
12 Thái Huỳnh Gia Huy 14/9/2017 Nam 569/7/1 Trần Cao vân Ngoài Quận Xuân Hà
13 Võ Gia Huy 31/08/2017 Nam 143/17 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
14 Lê Nguyễn Nhã Khanh 16/01/2017 Nữ K129/101 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
15 Nguyễn Minh Khoa 13/10/2017 Nam K113/15/5 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
16 Đặng Nhật Khoa 25/5/2017 Nam 57 Yên bái Trong Quận Phước ninh
17 Vũ Minh Lâm 24/6/2017 Nam 157 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
18 Bùi Quang Minh 9/11/2017 Nam 47 Mạn Thiện Trong Quận Hòa Thuận Tây
19 Võ Hoàng Kim Ngân 18/3/2017 Nữ K1/2 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
20 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 19/11/2017 Nữ 36/2 Yên Bái Trong Quận Hải Châu I
21 Ngô Tùng Quân 21/10/2017 Nam Nguyễn Dữ Trong Quận Hòa Thuận Tây
22 Dương Ngọc Uyên Sa 24/02/2017 Nữ 309/7 Lê Duẫn Ngoài Quận Tân Chính
23 Nguyễn Đình Phước Thịnh 13/11/2017 Nam K04/10 Đặng Thùy Trâm Trong Quận Hòa Thuận Tây
24 Lê Hoàng Anh Thư 31/01/2017 Nữ 45A Phan Bội Châu Trong Quận Thạch Thang
25 Nguyễn Viết Gia Thụy 18/5/2017 Nam Chung cư làng cá Ngoài Quận Nại Hiên Đông
26 Bùi Ngọc Uyên Thy 19/6/2017 Nữ 932 Ngô Quyền Ngoài Quận An Hải Tây
27 Tăng Võ Song Toàn 12/1/2017 Nam 34/9 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
 

Danh sách học sinh khối Nhà trẻ năm học 2020-2021:

Email In PDF.
DANH SÁCH HỌC SINH NHÓM NHỠ NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Nguyễn  Thị Thùy Trang - Đặng Thị Huyền- Trương Nhật Quỳ
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Chiêu An 3/9/2018 Nữ K48/20 Phan Châu Trinh Trong Quận Hải Châu I
2 Đoàn Nguyễn Nam An 19/02/2018 Nữ K85/3 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Hải Châu I
3 Nguyễn Ngọc Linh Chi 14/3/2019 Nữ 21 Nguyễn Sơn Trà Trong Quận Hòa Cường Bắc
4 Hồ Vĩnh Hiếu 21/06/2018 Nam 248/18 Dương Đình Nghệ Ngoài Quận An Hải Bắc
5 Lê Bảo Huy 31/10/2018 Nam K54/7 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
6 Tràn Nguyễn Minh Khôi 16/11/2018 Nam K30/H18/27 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
7 Lê Đình Bảo Nguyên 25/10/2018 Nam 155 Nguyễn Huy Tự Ngoài Quận Hòa Minh
8 Đặng Khánh Nhật 26/11/2018 Nam 268/59 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
9 Phan Phước Tú Nhi 8/9/2018 Nữ K30/H29/8 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
10 Trần Nguyễn An Nhiên 27/3/2018 Nữ Nesthone Chu Huy Mân Ngoài Quận Mân Thái
11 Huỳnh Châu Khả Nhiên 22/3/2019 Nữ 120 Đường 3/2 Trong Quận Thuận Phước
12 Lê Vạn  Phúc 3/5/2018 Nam 21 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
13 Nguyễn Trần Minh Tâm 28/5/2018 Nữ 22/7 Đào Duy Từ Ngoài Quận Tân Chính
14 Trần Lê Minh Tâm 8/12/2018 Nữ 174 Hải Phòng Ngoài Quận Tân Chính
15 Tôn Nữ Mỹ Tâm 29/11/2018 Nữ K93/H11/06 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
16 Đỗ Phương Minh Thy 30/4/2019 Nữ 79 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Hải Châu I
17 Lê Võ Hồng Trinh 5/11/2018 Nữ 66 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
18 Trần Nguyễn Diệu Tú 20/10/2018 Nữ 101 Hàn Mặc Tử Trong Quận Thuận Phước
19 Đặng Cát Trúc Vy 18/11/2018 Nữ 35 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
20 Lê Ngọc Phí Ngân 12/5/2019 Nữ H30/01/K267 Ngô Quyền Ngoài Quận Mân Thái
DANH SÁCH HỌC SINH NHÓM LỚN 1 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Võ Thị Việt Hà - Vũ Thị Kim Anh - Lý Đặng Thị Xuân
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Nguyễn Bá Khôi An 11/9/2018 Nam 32/20 Thanh Sơn Trong Quận Thanh Bình
2 Nguyễn Thanh Nhã An 3/12/2018 Nữ 42 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
3 Nguyễn Thiên Di 31/05/2018 Nữ 43 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
4 Dương Quang Ngọc Diệp 6/4/2018 Nữ K72/H10/2 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
5 Nguyễn Minh Hà 15/6/2018 Nữ 15/6/2018 Đống Đa Trong Quận Thạch Thang
6 Lê Võ Ngọc Hân 11/11/2018 Nữ Tổ 34  Hòa Quý Ngoài Quận Hòa Quý
7 Trần Thị Thanh Hòa 18/11/2017 Nữ 134 Lý Tự Trọng Trong Quận Thuận Phước
8 Hồ Lê Nhật Huy 4/7/2018 Nam 66 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
9 Trần Minh Khải 22/4/2018 Nam 134 Lý Tự Trọng Trong Quận Thuận Phước
10 Lưu Hoài Nhã Lam 16/4/2018 Nữ K14/11 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
11 Trần Thanh Lam 21/01/2018 Nữ Tổ 9 Hòa Thuận Đông Trong Quận Hòa Thuận Đông
12 Lê Tú Linh 19/4/2018 Nữ 22 Nguyễn Đôn Tiết Trong Quận Thanh Bình
13 Nguyễn Hà My 10/5/2018 Nữ 322/8/2 Hải Phòng Ngoài Quận Tân Chính
14 Nguyễn Phương Nghi 22/6/2018 Nữ 306 Vân Đồn Ngoài Quận Nại Hiên Đông
15 Bùi Trần Anh Quân 19/10/2018 Nam K230/H1/17 Nguyễn Công Trứ Ngoài Quận An Hải Đông
16 Nguyễn Hữu Phúc 27/09/2018 Nam 72/25 Đinh Tiên Hoàng Ngoài Quận Tam Thuận
17 Huỳnh Kim Thiện 15/3/2018 Nam 16/5 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
18 Đoàn Lê Quỳnh Thư 10/5/2018 Nữ 23 An Hải 9 Ngoài Quận An Hải Bắc
19 Phạm Bảo Tiên 9/6/2018 Nữ 136/31 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
20 Đoàn Lâm  Cát Tiên 22/05/2018 Nữ K121/31 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
21 Trần Phước Tín 28/12/2018 Nam K30/H18/12 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
22 Trần Đình Minh Trí 22/4/2018 Nam K112/8 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
23 Lương Ngọc Cát Tường 3/3/2018 Nữ 284 Thái Thị Bôi Ngoài Quận Chính Gián
24 Vũ Cát Tường 19/8/2018 Nữ K320 Nguyễn Lương Bằng Ngoài Quận Hòa Khánh Bắc
25 Đinh Như Tường Vy 19/9/2018 Nữ 207 Hồ hán Thương Ngoài Quận Nại Hiên Đông

 

DANH SÁCH HỌC SINH NHÓM LỚN 2 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Triệu Thị Thu Hòa - Lê Thị Dung - Trà Văn Phong
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Ngô Cát An 24/05/2018 Nữ H83/19/249 Hà Huy Tập Ngoài Quận Hòa Khê
2 Huỳnh Minh Anh 24/5/2018 Nam 36/9/11 Phạm Văn Nghị Ngoài Quận Thạc Gián
3 Nguyễn Đăng Quang 18/10/2018 Nam 134/16 Quang Trung Trong Quận Thạch Thang
4 Trương Mỹ Quỳnh Giang 12/3/2018 Nữ 201E1 Dương Vân Nga Ngoài Quận Nại Hiên Đông
5 Nguyễn Phúc Khánh Hà 13/4/2018 Nữ 147/15 Nguyễn Trí Phương Ngoài Quận Vĩnh Trung
6 Nguyễn Ngọc MaiKa 1902/2018 Nữ H2318/K38 Bàu Hạc 1 Ngoài Quận Vĩnh Trung
7 Trần Hồng Khang 11/1/2018 Nam 23 Tiên Sơn 9 Trong Quận Hòa Cường Nam
8 Hồ Vũ Minh Khang 3/1/2018 Nam 89 Lê Hồng Phong Trong Quận Phước Ninh
9 Nguyễn Phúc Khang 24/01/2018 Nam Tổ 30 Phước Mỹ Ngoài Quận Phước Mỹ
10 Bùi Nhã Khanh 5/6/2018 Nữ 45 An Nhơn 1 Ngoài Quận An Hải Bắc
11 Cao Khả Nguyên Khoa 18/01/2018 Nam K193/23 Hùng Vương Ngoài Quận Vĩnh Trung
12 Trần Dương Nhật Minh 24/02/2018 Nam 134/8 Quang Trung Trong Quận Thạch Thang
13 Đoàn Phan Huyền My 15/3/2018 Nữ 58/17 Ông Ích Khiêm Trong Quận Thanh Bình
14 Nguyễn Trần Nhật Nam 18/9/2018 Nam 304/40 Điện Biên Phủ Ngoài Quận Chính Gián
15 Trần Văn Giác Nguyên 28/4/2018 Nam K368/H11/4 Nguyễn P Nguyên Ngoài Quận An Khê
16 Phạm Khôi Nguyên 18/02/2018 Nam 80 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
17 La Thiện Nhân 4/1/2018 Nữ K125/31 Ngô Gia Tự Trong Quận Hải Châu I
18 Lương Hiệp Phát 25/02/2018 Nam 24 Hoa Phượng 1 Ngoài Quận An Hải Tây
19 Lê Đức Phú 11/10/2018 Nam 22 Nguyễn Đôn Tiết Trong Quận Thanh Bình
20 Nguyễn Thanh Lâm Phú 7/3/2018 Nam 16/5 Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
21 Nguyễn Hồng Phúc 14/8/2018 Nữ K143/11 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
22 Nguyễn Vũ Hà Phương 29/5/2018 Nữ 01 Tân Lập 2 Trong Quận Thạch Thang
23 Lê BảoThịnh 28/10/2018 Nam 36/02 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
 

6 bước chuẩn bị cho bé vào lớp 1:

Email In PDF.

1. Tâm lý vào lớp 1

Bắt đầu gần nghỉ hè ở mẫu giáo, phụ huynh nên trò chuyện cùng con về việc năm sau con sẽ chuyển sang trường mới, đặc điểm trường đó thế nào, thậm chí, nếu có điều kiện, có thể đưa trẻ đến tham quan trường mới ấy, chỉ cho trẻ lớp học, bàn ghế, bảng….giải thích cho trẻ rằng con sẽ được học thế nào ở đó. Phụ huynh có thể mua trước một số sách vở, dụng cụ học tập lớp 1, giới thiệu cho trẻ làm quen với chúng, dạy trẻ cách thức giữ gìn những vật dụng đó. Phụ huynh nên cố gắng giới thiệu những điều tích cực, thú vị ở trường tiểu học, thay vì doạ nạt con là trường học rất khó, không học là cô giáo phạt…

2. Làm quen với nề nếp, kỷ luật ở trường tiểu học

 

Trò chuyện cùng con mỗi ngày bằng các câu chuyện kể có liên quan đến môi trường học đường như: giữ trật tự trong lớp, giơ tay xin phép thầy cô khi phát biểu hoặc ra ngoài, xếp hàng khi vào lớp, đứng lên chào cô khi vào lớp, tan lớp….Có thể rèn luyện cho trẻ bằng cách yêu cầu trẻ làm một số nhiệm vụ nào đó như vẽ tranh, tô màu, đồ chữ cái…bằng cách ngồi trên bàn học ngay ngắn trong khoảng thời gian 30-45 phút. Điều này cũng giúp làm gia tăng sự tập trung chú ý cho trẻ, rất có ích cho trẻ khi vào lớp 1.

3. Hình thành các kỹ năng tự phục vụ cho trẻ

 

Thực chất, các kỹ năng này đã được hình thành ở trường mẫu giáo. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn cưng chiều con và giáo viên mẫu giáo, bảo mẫu vẫn đôi khi làm thay cho trẻ.

Ở trường tiểu học, các giáo viên không thể hỗ trợ việc này. Do đó, phụ huynh phải dành thời gian để rèn luyện thật thành thạo cho con như: tự thay quần áo (trong trường hợp trẻ học cả ngày với nhiều hoạt động khác nhau cần thay đổi trang phục), sắp xếp sách vở, dụng cụ học tập ngay ngắn vào cặp, tự đi vệ sinh, tự xúc ăn…

4. Phát triển kỹ năng giao tiếp, gia tăng sự tự tin cho trẻ

Chẳng hạn kỹ năng lắng nghe khi người khác nói, trả lời khi được hỏi, đặt câu hỏi cho thầy cô, bạn bè khi thắc mắc, phát âm to rõ. Đương nhiên, những điều này cũng được rèn ở mẫu giáo nhưng nhiều trẻ vẫn rất hạn chế, nhút nhát. Trước khi vào lớp 1, phụ huynh có thể đưa trẻ tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu với nhiều người hơn.

5. Phát triển khả năng tư duy, giải quyết vấn đề cho trẻ

Bằng cách trò chuyện, hỏi đáp với trẻ một số kiến thức phổ thông để kích thích sự tò mò, khám phá, tư duy rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ cho trẻ. Phụ huynh nên kiên nhẫn làm điều này mỗi ngày, từng chút một bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ: coi 1 bộ phim khoa học phổ thông cho trẻ cùng với trẻ, đặt các câu hỏi để trẻ suy nghĩ, giải đáp.

6. Làm quen chữ viết, tính toán

Lưu ý, chỉ dừng ở mức độ làm quen như nhận diện được chữ cái, đồ theo nét có sẵn, đếm số… Có thể dạy trẻ cách cầm bút viết, ngồi đúng tư thế, viết được tên mình dù nguệch ngoạc, mục đích để trẻ tự ghi tên vào đồ dùng, sách vở khi cần thiết.

Nếu phụ huynh chuẩn bị tốt những điều trên cho con thì hãy tự tin, con của mình sẽ tìm thấy niềm vui ở lớp 1

 
Trang 1 trong tổng số 7

Phụ huynh cần biết!!!

Tâm lý bé: 8 cách bố mẹ dạy con nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại:
Hãy dạy con nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại để trẻ có thể tìm được bố mẹ trong những tình huống như lạc đường hay cần liên lạc khẩn cấp với ...
Dạy bé kĩ năng thoát hiểm khi phát hiện mình bị bỏ quên trên ô tô:
Trang bị cho trẻ những kĩ năng thoát hiểm là việc cực kì quan trọng nếu chẳng may trẻ bị bỏ quên trên ô tô riêng hay trên xe buýt. Bên cạnh việc trang bị ch...
Cần lưu ý với đồ chơi Trung thu:
Đồ chơi Trung thu là món quà đặc biệt cho trẻ nhưng nhiều trường hợp bố mẹ chủ quan, không chú ý tìm hiểu khi mua sắm đồ chơi cho con nên đã xảy ra những...
Thông báo các khoản thu đầu năm học 2018-2019
I.Các khoản thu theo quy định: * Học phí: Thu theo Quyết định số 35/2012-QĐ-UB ngày 22/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng; Mức thu: 95.000đ/cháu/năm(có chế độ m...
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
Hiện nay, tình trạng trẻ bị lạm dụng tình dục diễn ra khá nhiều và trở thành nỗi lo lắng không những của các bậc phụ huynh mà còn của toàn xã hội. Đố...

Photo gellary

Sự kiện qua Hình ảnh

Tổ chức tiệc buffer cho các cháu khối MG Lớn: vui hội Bé và cô giáo: Vui hội Bé với trò chơi vận động: Đón tham quan học tập ĐH Tây Bắc đến thăm trường: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Tham gia hội thi nấu ăn nhân ngày PNVN 20/10/2019: Thao giảng chuyên đề LTLTT cấp Quận và TP năm học: 2019-2020: Tổ chức vui hội trăng rằm 2019-2020: Tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020: Tập huấn chuẩn nghề nghiệp GVMN: Dự giờ giáo viên cuối năm học 2018-2019: Tiệc buffet tháng 4 cho các cháu khối MG Nhỡ: Tham quan Hội sách Hải Châu: Vui hội Bé càng ướt-càng vui: Tham quan trường Tiểu học Skyline: Vui hội bé ơi! Cố lên nào: Xem múa rối nước tại Đình làng Hải Châu 1: Tuyên truyền pháp luật BHYT-BHXH: Vui hội Đà Nẵng - thành phố tháng 3 của Bé: Tổ chức tiệc buffet cho các cháu MG Nhỡ: Vui hội Bé trổ tài làm bánh: Thăm tặng quà trung tâm BTXH Đà Nẵng: Thăm tặng quà, xuất cơm tình thương xuân 2019: Tổ chức tham quan bảo tàng nghệ thuật tranh 3D: Tổ chức sinh hoạt giao lưu nhân ngày 22/12/2018: Tổ chức kỷ niệm 36 năm và nhận cờ thi đua của UBND TPĐN: Tổ chức ngày hội "Bé với trò chơi dân gian": Tổ chức cho trẻ uống sữa học đường: Thao giảng mừng ngày PNVN 20/10/18: Sinh hoạt chào cờ đầu tuần 10/8/2018: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018: Tổ chức hội nghị CCVC năm học 2018-2019: Tổ chức vui hội trăng rằm năm học 2018-2019: Tổ chức họp Ban đại diện CMHS năm học 2018-2019:

Phần mềm vui học

Liên kết website

Hình các lớp

Các bé Nhà trẻ Nhỡ năm học 2019-2020 Các bé Nhà trẻ Lớn 1 năm học 2019-2020 Các bé Nhà trẻ Lớn 2 năm học 2019-2020 Các bé lớp Nhỡ 1 năm học 2019-2020 Các bé lớp Nhỡ 2 năm học 2019-2020 Các bé lớp Lớn 3 năm học 2019-2020

Lịch

Thăm dò ý kiến

Bạn nhận thấy Trường MN 19/5 chăm sóc và giáo dục trẻ như thế nào?
 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay195
mod_vvisit_counterHôm qua525
mod_vvisit_counterTuần này3691
mod_vvisit_counterTháng này3158

Đang online

Hiện có 35 khách Trực tuyến