Home Góc dành cho bố mẹ Bản tin Danh sách học sinh khối Nhà trẻ năm học 2020-2021:

Danh sách học sinh khối Nhà trẻ năm học 2020-2021:

Email In PDF.
DANH SÁCH HỌC SINH NHÓM NHỠ NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Nguyễn  Thị Thùy Trang - Đặng Thị Huyền- Trương Nhật Quỳ
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Nguyễn Bảo Chiêu An 3/9/2018 Nữ K48/20 Phan Châu Trinh Trong Quận Hải Châu I
2 Đoàn Nguyễn Nam An 19/02/2018 Nữ K85/3 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Hải Châu I
3 Nguyễn Ngọc Linh Chi 14/3/2019 Nữ 21 Nguyễn Sơn Trà Trong Quận Hòa Cường Bắc
4 Hồ Vĩnh Hiếu 21/06/2018 Nam 248/18 Dương Đình Nghệ Ngoài Quận An Hải Bắc
5 Lê Bảo Huy 31/10/2018 Nam K54/7 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
6 Tràn Nguyễn Minh Khôi 16/11/2018 Nam K30/H18/27 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
7 Lê Đình Bảo Nguyên 25/10/2018 Nam 155 Nguyễn Huy Tự Ngoài Quận Hòa Minh
8 Đặng Khánh Nhật 26/11/2018 Nam 268/59 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
9 Phan Phước Tú Nhi 8/9/2018 Nữ K30/H29/8 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
10 Trần Nguyễn An Nhiên 27/3/2018 Nữ Nesthone Chu Huy Mân Ngoài Quận Mân Thái
11 Huỳnh Châu Khả Nhiên 22/3/2019 Nữ 120 Đường 3/2 Trong Quận Thuận Phước
12 Lê Vạn  Phúc 3/5/2018 Nam 21 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
13 Nguyễn Trần Minh Tâm 28/5/2018 Nữ 22/7 Đào Duy Từ Ngoài Quận Tân Chính
14 Trần Lê Minh Tâm 8/12/2018 Nữ 174 Hải Phòng Ngoài Quận Tân Chính
15 Tôn Nữ Mỹ Tâm 29/11/2018 Nữ K93/H11/06 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
16 Đỗ Phương Minh Thy 30/4/2019 Nữ 79 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Hải Châu I
17 Lê Võ Hồng Trinh 5/11/2018 Nữ 66 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
18 Trần Nguyễn Diệu Tú 20/10/2018 Nữ 101 Hàn Mặc Tử Trong Quận Thuận Phước
19 Đặng Cát Trúc Vy 18/11/2018 Nữ 35 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
20 Lê Ngọc Phí Ngân 12/5/2019 Nữ H30/01/K267 Ngô Quyền Ngoài Quận Mân Thái
DANH SÁCH HỌC SINH NHÓM LỚN 1 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Võ Thị Việt Hà - Vũ Thị Kim Anh - Lý Đặng Thị Xuân
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Nguyễn Bá Khôi An 11/9/2018 Nam 32/20 Thanh Sơn Trong Quận Thanh Bình
2 Nguyễn Thanh Nhã An 3/12/2018 Nữ 42 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
3 Nguyễn Thiên Di 31/05/2018 Nữ 43 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
4 Dương Quang Ngọc Diệp 6/4/2018 Nữ K72/H10/2 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
5 Nguyễn Minh Hà 15/6/2018 Nữ 15/6/2018 Đống Đa Trong Quận Thạch Thang
6 Lê Võ Ngọc Hân 11/11/2018 Nữ Tổ 34  Hòa Quý Ngoài Quận Hòa Quý
7 Trần Thị Thanh Hòa 18/11/2017 Nữ 134 Lý Tự Trọng Trong Quận Thuận Phước
8 Hồ Lê Nhật Huy 4/7/2018 Nam 66 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
9 Trần Minh Khải 22/4/2018 Nam 134 Lý Tự Trọng Trong Quận Thuận Phước
10 Lưu Hoài Nhã Lam 16/4/2018 Nữ K14/11 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
11 Trần Thanh Lam 21/01/2018 Nữ Tổ 9 Hòa Thuận Đông Trong Quận Hòa Thuận Đông
12 Lê Tú Linh 19/4/2018 Nữ 22 Nguyễn Đôn Tiết Trong Quận Thanh Bình
13 Nguyễn Hà My 10/5/2018 Nữ 322/8/2 Hải Phòng Ngoài Quận Tân Chính
14 Nguyễn Phương Nghi 22/6/2018 Nữ 306 Vân Đồn Ngoài Quận Nại Hiên Đông
15 Bùi Trần Anh Quân 19/10/2018 Nam K230/H1/17 Nguyễn Công Trứ Ngoài Quận An Hải Đông
16 Nguyễn Hữu Phúc 27/09/2018 Nam 72/25 Đinh Tiên Hoàng Ngoài Quận Tam Thuận
17 Huỳnh Kim Thiện 15/3/2018 Nam 16/5 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
18 Đoàn Lê Quỳnh Thư 10/5/2018 Nữ 23 An Hải 9 Ngoài Quận An Hải Bắc
19 Phạm Bảo Tiên 9/6/2018 Nữ 136/31 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
20 Đoàn Lâm  Cát Tiên 22/05/2018 Nữ K121/31 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
21 Trần Phước Tín 28/12/2018 Nam K30/H18/12 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
22 Trần Đình Minh Trí 22/4/2018 Nam K112/8 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
23 Lương Ngọc Cát Tường 3/3/2018 Nữ 284 Thái Thị Bôi Ngoài Quận Chính Gián
24 Vũ Cát Tường 19/8/2018 Nữ K320 Nguyễn Lương Bằng Ngoài Quận Hòa Khánh Bắc
25 Đinh Như Tường Vy 19/9/2018 Nữ 207 Hồ hán Thương Ngoài Quận Nại Hiên Đông

 

DANH SÁCH HỌC SINH NHÓM LỚN 2 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Triệu Thị Thu Hòa - Lê Thị Dung - Trà Văn Phong
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Ngô Cát An 24/05/2018 Nữ H83/19/249 Hà Huy Tập Ngoài Quận Hòa Khê
2 Huỳnh Minh Anh 24/5/2018 Nam 36/9/11 Phạm Văn Nghị Ngoài Quận Thạc Gián
3 Nguyễn Đăng Quang 18/10/2018 Nam 134/16 Quang Trung Trong Quận Thạch Thang
4 Trương Mỹ Quỳnh Giang 12/3/2018 Nữ 201E1 Dương Vân Nga Ngoài Quận Nại Hiên Đông
5 Nguyễn Phúc Khánh Hà 13/4/2018 Nữ 147/15 Nguyễn Trí Phương Ngoài Quận Vĩnh Trung
6 Nguyễn Ngọc MaiKa 1902/2018 Nữ H2318/K38 Bàu Hạc 1 Ngoài Quận Vĩnh Trung
7 Trần Hồng Khang 11/1/2018 Nam 23 Tiên Sơn 9 Trong Quận Hòa Cường Nam
8 Hồ Vũ Minh Khang 3/1/2018 Nam 89 Lê Hồng Phong Trong Quận Phước Ninh
9 Nguyễn Phúc Khang 24/01/2018 Nam Tổ 30 Phước Mỹ Ngoài Quận Phước Mỹ
10 Bùi Nhã Khanh 5/6/2018 Nữ 45 An Nhơn 1 Ngoài Quận An Hải Bắc
11 Cao Khả Nguyên Khoa 18/01/2018 Nam K193/23 Hùng Vương Ngoài Quận Vĩnh Trung
12 Trần Dương Nhật Minh 24/02/2018 Nam 134/8 Quang Trung Trong Quận Thạch Thang
13 Đoàn Phan Huyền My 15/3/2018 Nữ 58/17 Ông Ích Khiêm Trong Quận Thanh Bình
14 Nguyễn Trần Nhật Nam 18/9/2018 Nam 304/40 Điện Biên Phủ Ngoài Quận Chính Gián
15 Trần Văn Giác Nguyên 28/4/2018 Nam K368/H11/4 Nguyễn P Nguyên Ngoài Quận An Khê
16 Phạm Khôi Nguyên 18/02/2018 Nam 80 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
17 La Thiện Nhân 4/1/2018 Nữ K125/31 Ngô Gia Tự Trong Quận Hải Châu I
18 Lương Hiệp Phát 25/02/2018 Nam 24 Hoa Phượng 1 Ngoài Quận An Hải Tây
19 Lê Đức Phú 11/10/2018 Nam 22 Nguyễn Đôn Tiết Trong Quận Thanh Bình
20 Nguyễn Thanh Lâm Phú 7/3/2018 Nam 16/5 Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
21 Nguyễn Hồng Phúc 14/8/2018 Nữ K143/11 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
22 Nguyễn Vũ Hà Phương 29/5/2018 Nữ 01 Tân Lập 2 Trong Quận Thạch Thang
23 Lê BảoThịnh 28/10/2018 Nam 36/02 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
 

Phụ huynh cần biết!!!

Tâm lý bé: 8 cách bố mẹ dạy con nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại:
Hãy dạy con nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại để trẻ có thể tìm được bố mẹ trong những tình huống như lạc đường hay cần liên lạc khẩn cấp với ...
Dạy bé kĩ năng thoát hiểm khi phát hiện mình bị bỏ quên trên ô tô:
Trang bị cho trẻ những kĩ năng thoát hiểm là việc cực kì quan trọng nếu chẳng may trẻ bị bỏ quên trên ô tô riêng hay trên xe buýt. Bên cạnh việc trang bị ch...
Cần lưu ý với đồ chơi Trung thu:
Đồ chơi Trung thu là món quà đặc biệt cho trẻ nhưng nhiều trường hợp bố mẹ chủ quan, không chú ý tìm hiểu khi mua sắm đồ chơi cho con nên đã xảy ra những...
Thông báo các khoản thu đầu năm học 2018-2019
I.Các khoản thu theo quy định: * Học phí: Thu theo Quyết định số 35/2012-QĐ-UB ngày 22/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng; Mức thu: 95.000đ/cháu/năm(có chế độ m...
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
Hiện nay, tình trạng trẻ bị lạm dụng tình dục diễn ra khá nhiều và trở thành nỗi lo lắng không những của các bậc phụ huynh mà còn của toàn xã hội. Đố...

Photo gellary

Sự kiện qua Hình ảnh

Tổ chức tiệc buffer cho các cháu khối MG Lớn: vui hội Bé và cô giáo: Vui hội Bé với trò chơi vận động: Đón tham quan học tập ĐH Tây Bắc đến thăm trường: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Tham gia hội thi nấu ăn nhân ngày PNVN 20/10/2019: Thao giảng chuyên đề LTLTT cấp Quận và TP năm học: 2019-2020: Tổ chức vui hội trăng rằm 2019-2020: Tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020: Tập huấn chuẩn nghề nghiệp GVMN: Dự giờ giáo viên cuối năm học 2018-2019: Tiệc buffet tháng 4 cho các cháu khối MG Nhỡ: Tham quan Hội sách Hải Châu: Vui hội Bé càng ướt-càng vui: Tham quan trường Tiểu học Skyline: Vui hội bé ơi! Cố lên nào: Xem múa rối nước tại Đình làng Hải Châu 1: Tuyên truyền pháp luật BHYT-BHXH: Vui hội Đà Nẵng - thành phố tháng 3 của Bé: Tổ chức tiệc buffet cho các cháu MG Nhỡ: Vui hội Bé trổ tài làm bánh: Thăm tặng quà trung tâm BTXH Đà Nẵng: Thăm tặng quà, xuất cơm tình thương xuân 2019: Tổ chức tham quan bảo tàng nghệ thuật tranh 3D: Tổ chức sinh hoạt giao lưu nhân ngày 22/12/2018: Tổ chức kỷ niệm 36 năm và nhận cờ thi đua của UBND TPĐN: Tổ chức ngày hội "Bé với trò chơi dân gian": Tổ chức cho trẻ uống sữa học đường: Thao giảng mừng ngày PNVN 20/10/18: Sinh hoạt chào cờ đầu tuần 10/8/2018: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018: Tổ chức hội nghị CCVC năm học 2018-2019: Tổ chức vui hội trăng rằm năm học 2018-2019: Tổ chức họp Ban đại diện CMHS năm học 2018-2019:

Phần mềm vui học

Liên kết website

Hình các lớp

Các bé Nhà trẻ Nhỡ năm học 2019-2020 Các bé Nhà trẻ Lớn 1 năm học 2019-2020 Các bé Nhà trẻ Lớn 2 năm học 2019-2020 Các bé lớp Nhỡ 1 năm học 2019-2020 Các bé lớp Nhỡ 2 năm học 2019-2020 Các bé lớp Lớn 3 năm học 2019-2020

Lịch

Thăm dò ý kiến

Bạn nhận thấy Trường MN 19/5 chăm sóc và giáo dục trẻ như thế nào?
 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay294
mod_vvisit_counterHôm qua469
mod_vvisit_counterTuần này1245
mod_vvisit_counterTháng này12837

Đang online

Hiện có 6 khách Trực tuyến