Home Góc dành cho bố mẹ Bản tin Danh sách học sinh khối MG Bé năm học 2020-2021:

Danh sách học sinh khối MG Bé năm học 2020-2021:

Email In PDF.
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP BÉ 1 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Trần Thị Thu Đông - Hồ Thị Hoài Thương
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Nguyễn Nữ Phúc An 31/7/2017 Nữ 118 Thanh Thủy Trong Quận Thanh Bình
2 Trần Bảo PhướcAn 27/11/2017 Nam 123 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Hải Châu I
3 Nguyễn Tuệ An 23/11/2017 Nữ K168/8 Lý Tự Trọng Trong Quận Thanh Bình
4 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 11/7/2017 Nam K19/206 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
5 Nguyễn Hoàng Gia Anh 2/4/2017 Nữ 264/12A Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
6 Lưu Hoàng Bách 20/8/2017 Nam 16/5 Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
7 Nguyễn Vũ Minh Châu 30/7/2017 Nữ 16 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang
8 Trần Minh Ánh Dương 25/11/2017 Nữ 05 Phan Bội Châu Trong Quận Thạch Thang
9 Nguyễn Thanh Hà 7/1/2017 Nữ K54/21 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
10 Nguyễn Đặng Gia Hân 19/6/2017 Nữ H18/28/K30 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
11 Nguyễn Công Hiếu 3/4/2017 Nam K2/4 Đường 3/2 Trong Quận Thuận Phước
12 Đỗ Nam Hy 9/3/2017 Nam 79 Nguyễn Thị MinhKhai Trong Quận Hải Châu I
13 Vũ Gia Kiệt 25/8/2017 Nam K75/11 Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
14 Lê Bảo Lâm 14/6/2017 Nam 36/12 Quang Trung Trong Quận Thạch Thang
15 Huỳnh Gia Linh 17/10/2017 Nữ K36/H10/06 Quang Trung Trong Quận Thạch Thang
16 Nguyễn Vũ Long 3/1/2017 Nam K251/7 Đống Đa Trong Quận Thạch Thang
17 Ngô Mộc Miên 1/1/2017 Nữ 52/9 Lương Ngọc Quyến Trong Quận Thanh Bình
18 Phan Hoàng Minh 30/6/2017 Nam 223/101 Ông Ích khiêm Trong Quận Hải Châu II
19 Nguyễn Hoàng Uyên My 11/4/2017 Nữ 97 Nguyễn Viết Xuân Ngoài Quận Hòa Minh
20 Nguyễn Thảo Bảo Ngọc 24/4/2017 Nữ K160/25 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
21 Huỳnh Tuệ Nhi 8/7/2017 Nữ 54/20 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
22 Phan Anh An Nhiên 21/4/2017 Nữ K30/H29/8 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
23 Nguyễn Công Thành 18/02/2017 Nam 06 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
24 Nguyễn Phạm Khánh Thư 8/4/2017 Nữ H23/11/K113 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
25 Nguyễn Lê Hoàng Thùy 19/3/2017 Nữ K272/31 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
26 Đặng Nhã Cát Tiên 27/6/2017 Nữ 37 Đặng Tử Kính Trong Quận Thạch Thang
27 Nguyễn Phan Nhã Uyên 6/4/2017 Nữ 292/64 Hải Phòng Ngoài Quận Tam Thuận
28 Lê Hoàng Thục Uyên 2/7/2017 Nữ K390/H30/32 Lê Duẫn Ngoài Quận Taân Chính

 

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP BÉ 2 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Trương Thị Thanh Huyền - Trần Nguyễn Thị Ái Vy
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Đoàn Cát Khánh An 6/4/2017 Nữ 1/19 Tô Ngọc Vân Ngoài Quận Vĩnh Trung
2 Trần Đặng Vi An 4/10/2017 Nữ Tổ 63 Hải Châu I Trong Quận Hải Châu I
3 Trương Hà Bảo Châu 5/4/2017 Nữ 26 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
4 Phan Nữ Quỳnh Chi 20/08/2017 Nữ 37 Ba Đình Trong Quận Thạch Thang
5 Nguyễn Trần Bảo Duy 12/5/2017 Nam H18/14/30 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
6 Lê Quỳnh LamGiang 21/11/2017 Nữ K267/30/1 Ngô Quyền Ngoài Quận Mân Thái
7 Dương Bảo Hân 2/1/2017 Nữ 29 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
8 Dương Quang Hưng 14/05/2017 Nam 83 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang
9 Lê Quang Khải 5/12/2017 Nam 19/35 Điện Biên Phủ Ngoài Quận Thạc Gián
10 Trương Đăng Khoa 24/03/2017 Nam 21 Nguyễn Hữu Cảnh Trong Quận Thuận Phước
11 Nguyễn Minh Khôi 6/11/2017 Nam 78 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
12 Lại Nguyễn Ngọc Khuê 9/9/2017 Nữ 53 Lý Thường Kiệt Trong Quận Thạch Thang
13 Đoàn Ngọc Thụy Khuê 6/1/2017 Nữ K01/53 Tô Ngọc Vân Ngoài Quận Vĩnh Trung
14 Nguyễn Phúc Minh Lâm 4/2/2017 Nam K113/53 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
15 Hoàng Phương Linh 11/10/2017 Nữ H23/3/134 Núi Thành Trong Quận Hòa Thuận Đông
16 Huỳnh Hải Minh 27/10/2020 Nam 55 Trương Hán Siêu Ngoài Quận An Hải Bắc
17 Hoàng Ngọc Minh 9/9/2017 Nam 120 Thanh Thủy Trong Quận Thanh Bình
18 Đỗ Ngọc Bảo Ngân 15/6/2017 Nữ 72 Phạm Văn Nghị Ngoài Quận Thạc Gián
19 Đỗ Lam Ngọc 22/5/2017 Nữ 22/5 Trần Quý Cáp Trong Quận Thạch Thang
20 Lương Bảo Đình Nguyên 17/9/2017 Nam 09 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
21 Nguyễn Phú Quân 1/10/2017 Nam 47/12 Nguyễn Lương Bằng Ngoài Quận Hòa Khánh Bắc
22 Phan Nguyễn MinhThư 25/09/2017 Nữ 104 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
23 Phan Trần Bảo Thy 18/12/2017 Nữ Tổ 29 Khuê Mỹ Ngoài Quận Khuê Mỹ
24 Huỳnh Đoàn Nhã Thy 16/02/2017 Nữ 150 lê lợi Trong Quận Hải Châu I
25 Đặng Khiêm Tony 1/8/2017 Nam 339/5E lê Duẫn Ngoài Quận Tân Chính
26 Hoàng Mộc Trà 1/8/2017 Nữ 10/69 Phan Bá Phiến Ngoài Quận THọ Quang
27 Nguyễn Minh Triết 4/2/2017 Nam 120 Nguyễn Khang Ngoài Quận An Khê
28 Hồ Văn Đình Trung 1/5/2017 Nam 137/11 Kỳ Đồng Ngoài Quận Thanh Khê Đông
29 Phạm Thiên Phúc 11/8/2017 Nam 38 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang

 

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP BÉ 3 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Nguyễn Thị Xinh - Hoàng Thị Như Hiền
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Nguyễn Trần Tuệ Anh 15/3/2017 Nữ 48 Hải Hồ Trong Quận Thanh Bình
2 Trần Hà Anh 2/8/2017 Nữ 91 Huỳnh Ngọc Huệ Ngoài Quận Hòa Khê
3 Trần Huỳnh Gia Bảo 23/4/2017 Nam 24 Tân Thái 10 Ngoài Quận Mân Thái
4 Lê Minh Châu 31/8/2017 Nữ 203/cc4 Chu Huy Mân Ngoài Quận Nai Hiên Đông
5 Hồ Khả Di 29/01/2017 Nữ 53/1 NguyễnThị Minh khai Trong Quận Thạch Thang
6 Nguyễn Thanh Thiên Di 5/2/2017 Nữ 64/32 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
7 Đỗ Hải Đông 22/11/2017 Nam K85/2A Hàn Mặc Tử Trong Quận Thuận Phước
8 Hoàng Phương BảoHân 11/9/2017 Nữ 208 Đống Đa Trong Quận Thuạn Phước
9 Đỗ Lê Hoàng 30/8/2017 Nam 30/14 Hoàng Hoa Thám Ngoài Quận Tân Chính
10 Nguyễn Ngọc Gia Hưng 25/6/2017 Nam 34/9 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
11 Đinh Gia Huy 12/9/2017 Nam 89 An Hải Bắc Ngoài Quận An Hải bắc
12 Thái Huỳnh Gia Huy 14/9/2017 Nam 569/7/1 Trần Cao vân Ngoài Quận Xuân Hà
13 Võ Gia Huy 31/08/2017 Nam 143/17 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
14 Lê Nguyễn Nhã Khanh 16/01/2017 Nữ K129/101 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
15 Nguyễn Minh Khoa 13/10/2017 Nam K113/15/5 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
16 Đặng Nhật Khoa 25/5/2017 Nam 57 Yên bái Trong Quận Phước ninh
17 Vũ Minh Lâm 24/6/2017 Nam 157 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
18 Bùi Quang Minh 9/11/2017 Nam 47 Mạn Thiện Trong Quận Hòa Thuận Tây
19 Võ Hoàng Kim Ngân 18/3/2017 Nữ K1/2 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
20 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 19/11/2017 Nữ 36/2 Yên Bái Trong Quận Hải Châu I
21 Ngô Tùng Quân 21/10/2017 Nam Nguyễn Dữ Trong Quận Hòa Thuận Tây
22 Dương Ngọc Uyên Sa 24/02/2017 Nữ 309/7 Lê Duẫn Ngoài Quận Tân Chính
23 Nguyễn Đình Phước Thịnh 13/11/2017 Nam K04/10 Đặng Thùy Trâm Trong Quận Hòa Thuận Tây
24 Lê Hoàng Anh Thư 31/01/2017 Nữ 45A Phan Bội Châu Trong Quận Thạch Thang
25 Nguyễn Viết Gia Thụy 18/5/2017 Nam Chung cư làng cá Ngoài Quận Nại Hiên Đông
26 Bùi Ngọc Uyên Thy 19/6/2017 Nữ 932 Ngô Quyền Ngoài Quận An Hải Tây
27 Tăng Võ Song Toàn 12/1/2017 Nam 34/9 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
 

Phụ huynh cần biết!!!

Tâm lý bé: 8 cách bố mẹ dạy con nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại:
Hãy dạy con nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại để trẻ có thể tìm được bố mẹ trong những tình huống như lạc đường hay cần liên lạc khẩn cấp với ...
Dạy bé kĩ năng thoát hiểm khi phát hiện mình bị bỏ quên trên ô tô:
Trang bị cho trẻ những kĩ năng thoát hiểm là việc cực kì quan trọng nếu chẳng may trẻ bị bỏ quên trên ô tô riêng hay trên xe buýt. Bên cạnh việc trang bị ch...
Cần lưu ý với đồ chơi Trung thu:
Đồ chơi Trung thu là món quà đặc biệt cho trẻ nhưng nhiều trường hợp bố mẹ chủ quan, không chú ý tìm hiểu khi mua sắm đồ chơi cho con nên đã xảy ra những...
Thông báo các khoản thu đầu năm học 2018-2019
I.Các khoản thu theo quy định: * Học phí: Thu theo Quyết định số 35/2012-QĐ-UB ngày 22/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng; Mức thu: 95.000đ/cháu/năm(có chế độ m...
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
Hiện nay, tình trạng trẻ bị lạm dụng tình dục diễn ra khá nhiều và trở thành nỗi lo lắng không những của các bậc phụ huynh mà còn của toàn xã hội. Đố...

Photo gellary

Sự kiện qua Hình ảnh

Tổ chức tiệc buffer cho các cháu khối MG Lớn: vui hội Bé và cô giáo: Vui hội Bé với trò chơi vận động: Đón tham quan học tập ĐH Tây Bắc đến thăm trường: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Tham gia hội thi nấu ăn nhân ngày PNVN 20/10/2019: Thao giảng chuyên đề LTLTT cấp Quận và TP năm học: 2019-2020: Tổ chức vui hội trăng rằm 2019-2020: Tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020: Tập huấn chuẩn nghề nghiệp GVMN: Dự giờ giáo viên cuối năm học 2018-2019: Tiệc buffet tháng 4 cho các cháu khối MG Nhỡ: Tham quan Hội sách Hải Châu: Vui hội Bé càng ướt-càng vui: Tham quan trường Tiểu học Skyline: Vui hội bé ơi! Cố lên nào: Xem múa rối nước tại Đình làng Hải Châu 1: Tuyên truyền pháp luật BHYT-BHXH: Vui hội Đà Nẵng - thành phố tháng 3 của Bé: Tổ chức tiệc buffet cho các cháu MG Nhỡ: Vui hội Bé trổ tài làm bánh: Thăm tặng quà trung tâm BTXH Đà Nẵng: Thăm tặng quà, xuất cơm tình thương xuân 2019: Tổ chức tham quan bảo tàng nghệ thuật tranh 3D: Tổ chức sinh hoạt giao lưu nhân ngày 22/12/2018: Tổ chức kỷ niệm 36 năm và nhận cờ thi đua của UBND TPĐN: Tổ chức ngày hội "Bé với trò chơi dân gian": Tổ chức cho trẻ uống sữa học đường: Thao giảng mừng ngày PNVN 20/10/18: Sinh hoạt chào cờ đầu tuần 10/8/2018: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018: Tổ chức hội nghị CCVC năm học 2018-2019: Tổ chức vui hội trăng rằm năm học 2018-2019: Tổ chức họp Ban đại diện CMHS năm học 2018-2019:

Phần mềm vui học

Liên kết website

Hình các lớp

Các bé Nhà trẻ Nhỡ năm học 2019-2020 Các bé Nhà trẻ Lớn 1 năm học 2019-2020 Các bé Nhà trẻ Lớn 2 năm học 2019-2020 Các bé lớp Nhỡ 1 năm học 2019-2020 Các bé lớp Nhỡ 2 năm học 2019-2020 Các bé lớp Lớn 3 năm học 2019-2020

Lịch

Thăm dò ý kiến

Bạn nhận thấy Trường MN 19/5 chăm sóc và giáo dục trẻ như thế nào?
 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay259
mod_vvisit_counterHôm qua469
mod_vvisit_counterTuần này1210
mod_vvisit_counterTháng này12802

Đang online

Hiện có 14 khách Trực tuyến