Home Góc dành cho bố mẹ Bản tin Danh sách học sinh khối MG Nhỡ năm học 2020-2021:

Danh sách học sinh khối MG Nhỡ năm học 2020-2021:

Email In PDF.
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP NHỠ 1 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Lê Thị Nghiệm - Lê Thị Lựu
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Ngô Nguyễn Nhật An 17/07/2016 Nam K408/43/18 Hoàng Diệu Trong Quận Bình Thuận
2 Đoàn Ngọc Mai An 10/7/2016 Nữ 09 Thanh Duyên Trong Quận Thanh Bình
3 Nguyễn Quỳnh Anh 30/11/2016 Nữ K113/7 Nguyễn  Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
4 Võ Tường Anh 3/11/2016 Nữ K2/14 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Thạch Thang
5 Nguyễn Hoàng Thiên Ánh 13/11/2016 Nữ 33 Hà Huy Tập Ngoài Quận Xuân Hà
6 Trần Hoàng Bách 16/7/2017 Nam 211/25A Đống Đa Trong Quận Thạch Thang
7 Phan Trần Gia Bình 18/04/2016 Nam 05 Phan Bội Châu Trong Quận Thạch Thang
8 Nguyễn Hoàng Minh Châu 25/02/2016 Nữ 14 A Phan Bội Châu Trong Quận Thạch Thang
9 Trần Minh Đăng 22/4/2019 Nam 368/31 Hoàng Diệu Trong Quận Bình Thuận
10 Hồ Nguyễn Minh Hạnh 10/3/2016 Nữ 64B Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
11 Nguyễn Chánh Hưng 9/8/2016 Nam 14/5 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
12 Ngô Ngọc Long Khang 20/6/2016 Nam 82/10/7 Nguyễn Văn Linh Trong Quận Nam Dương
13 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 25/4/2017 Nam 22 Châu Văn Liêm Trong Quận Thuận Phước
14 Nguyễn Phú Lâm 25/11/2016 Nam 49 Tân Thái 4 Ngoài Quận Mân Thái
15 Dương Nguyễn Trúc Linh 20/4/2016 Nữ K1138/55 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
16 Nguyễn Văn Hoàng Minh 11/1/2016 Nam 19/106 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
17 Trương Công Trọng Nguyên 14/08/2016 Nam K57/4 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
18 Võ Bảo Nguyên 15/4/2016 Nam K151/10 Hải Sơn Trong Quận Thanh Bình
19 Võ Ngọc Huyền Nhi 15/6/2016 Nữ 77 Phan Kế Bính Trong Quận Thuận Phước
20 Trần Phương Nhi 22/12/2016 Nữ 25/2 Đoàn Thị Điểm Trong Quận Hải Châu II
21 Mai Ngọc An Nhiên 18/11/2016 Nữ 91/1 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
22 Đào Gia Phúc 29/7/2016 Nam 67 Huỳnh Lý Trong Quận Hải Châu I
23 Trần Bảo Phúc 16/02/2016 Nam lô 53 B114 Hòa Xuân Ngoài Quận Hòa Xuân
24 Nguyễn Hà Quảng 16/4/2016 Nam 91/4B Hoàng Hoa Thám Ngoài Quận Chính Gián
25 Nguyễn Ngọc Linh San 17/09/2016 Nữ 21 Nguyễn Sơn Trà Ngoài Quận Hòa Cường Bắc
26 Lê Nguyễn Thục Quyên 3/7/2016 Nữ K54/21 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
27 Trịnh Duy Tân 9/11/2016 Nam 44 Nguyễn Duy Trong Quận Thạch Thang
28 Lê Huỳnh Bảo Uyên 27/10/2016 Nữ 123A Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
29 Trần Viết Huynh 3/1/2016 Nam 34 Lê Lai Trong Quận Thạch Thang
30 Nguyễn Ngọc Khải Nam 3/2/2017 Nam 23 Đào Trí Trong Quận Hòa Cường Nam
31 Mai Thiên Nhi 29/10/2016 Nữ 14/14 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
32 Dương Ngọc Bảo Quyên 26/02/2016 Nữ K113/36 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
33 Phan Lê Hân 7/10/2016 Nữ 42 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang

 

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP NHỠ 2 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Nguyễn Thị Thu Hiền - Trần Thị Thu Thảo
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Trần Vũ Bảo Anh 15/7/2016 Nữ K20/9 Phan Văn Nghị Ngoài Quận Thạc Gián
2 Nguyễn Phước Bảo Anh 8/12/2016 Nữ 30 Hòa Phát Ngoài Quận Hòa Phát
3 Nguyễn Hoàng Thảo Chi 28/10/2016 Nữ 40 Bắc Đẩu Trong Quận Thanh Bình
4 Huỳnh  Văn  Đạt 19/10/2016 Nam 67 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang
5 Dương Bảo Hân 11/4/2016 Nữ 29 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
6 Ngô Trần Bảo Hân 1/8/2017 Nữ 70 Đỗ Quang Ngoài Quận Vĩnh Trung
7 Nguyễn Quốc Hưng 4/1/2016 Nam 113/9 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
8 Huỳnh Gia Huy 29/10/2016 Nam 16B Hòa Phát Ngoài Quận Hòa Phát
9 Nguyễn Cửu Gia khiêm 1/7/2016 Nam 366/15 Hùng Vương Ngoài Quận Vĩnh Trung
10 Phùng Đăng Khoa 1/9/2016 Nam 112/4 Lương Thế Vinh Ngoài Quận Phước Mỹ
11 Trần Văn Anh Khoa 26/03/2017 Nam K23 Nguyễn Văn Huề Ngoài Quận Hòa Minh
12 Trần Quỳnh Lam 19/4/2017 Nữ K15 Thanh Thủy Trong Quận Thanh Bình
13 Ngô Minh Lâm 4/9/2016 Nam 64 Đường số 5 Ngoài Quận An Hải Bắc
14 Vương Tuệ Lâm 10/3/2016 Nữ 25/19 Trần Bình Trọng Trong Quận Phước Ninh
15 Đặng Quang Minh 3/6/2016 Nam 59 Yên Bái Trong Quận Phước Ninh
16 Nguyễn Văn Bảo Nam 6/5/2016 Nam 421/6 Lê Duẫn Ngoài Quận Thạc Gián
17 Nguyễn Khả Ngân 19/03/2016 Nữ 90/12 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
18 Thạch Trần Bảo Nghi 24/09/2016 Nữ 07 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
19 Trần Nguyễn Ánh Ngọc 6/3/2016 Nữ 02/K93 Ngô Quyền Ngoài Quận Thọ Quang
20 Nguyễn Ngọc Đức Nhân 19/7/2016 Nam 277 Tiểu La Trong Quận Hòa Cường Bắc
21 Trần Thị Thiện Nhân 9/5/2016 Nữ 07 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
22 Đỗ Thạc Nhân 18/4/2016 Nam 250 Đống Đa Trong Quận Thuận Phước
23 Hồ Trần An Nhiên 4/10/2016 Nữ K196/H38/08 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
24 Hồ Hoàng Nhiên 24/10/2016 Nữ 70 Trần Quý Cáp Trong Quận Thạch Thang
25 Thái Anh Quân 14/10/2016 Nam K96/12 Hải Hồ Trong Quận Thanh Bình
26 Lê Hoàng Khánh Quỳnh 27/01/2016 Nữ K21/1 Yên Bái Trong Quận Hải Châu I
27 Trần Lê Tú Quỳnh 4/3/2016 Nữ K1/1 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
28 Nguyễn Phúc Bảo Quỳnh 19/06/2016 Nữ 21 Đông Thạnh Ngoài Quận Hòa Thọ Đông
29 Khương Quý Toàn 21/01/2016 Nam H31/19 Hùng Vương Ngoài Quận Vĩnh Trung
30 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 15/12/2016 Nữ H18/07/30 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
31 Hoàng Minh Trí 15/10/2016 Nam 675/8 Ngô Quyền Ngoài Quận An Hải Bắc
32 Nguyễn Minh Trung 1/8/2016 Nam 569/28 Trần Cao Vân Ngoài Quận Xuân Hà
33 Phạm Bình Bảo Yến 6/4/2016 Nữ H31/7 Lý Thái Tổ Ngoài Quận Thạc Gián
34 Trần Trương Công Phúc 31/03/2017 Nam 124 Lê Trọng Tấn Ngoài Quận Hòa Phát

 

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP NHỠ 3 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Nguyễn Thị Thủy - Ngô Thị Phương Tâm
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Nguyễn Phúc An 26/09/2016 Nam 7A Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
2 Phan Khánh Nam An 1/11/2016 Nữ 69 Yên Khê 2 Ngoài Quận Thanh Khê Đông
3 Nguyễn Huỳnh Phú An 9/2/2016 Nam 37 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
4 Phạm Nguyễn Mai Anh 12/7/2017 Nữ K49/5 Lê Duẫn Trong Quận Hải Châu I
5 Lê Linh Đan 26/02/2016 Nữ 3B18 Dương Lâm Ngoài Quận Nại Hiên Đông
6 Nguyễn Khả Di 20/09/2016 Nữ K222/56 Tràn Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
7 Phan Minh Đức 3/5/2016 Nam 7A Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
8 Lê Công Dương 28/08/2016 Nam 125/5 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
9 Nguyễn Đông Hải 29/09/2016 Nam 62 Lê Đình Thám Trong Quận Hòa Thuận Đông
10 Trương Gia Hân 1/11/2016 Nữ 162/26 Đống Đa Trong Quận Thuận Phước
11 Trần Trung Hưng 4/2/2016 Nam 374 Phan Châu Trinh Trong Quận Bình Thuận
12 Nguyễn Hữu Bá Khôi 10/2/2016 Nam 356/93/9 Hoàng Diệu Trong Quận Bình Thuận
13 Lưu Minh Khuê 21/07/2016 Nam 14/11 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
14 Phạm Minh Lâm 25/12/2016 Nam 215/26 Hà Huy Tập Ngoài Quận Hòa Khê
15 Bùi Tuệ Mẫn 20/12/2016 Nữ 65 Hoàng Đức Lương Ngoài Quận An Hải Bắc
16 Trần Phạm Khôi Minh 6/7/2017 Nam 116 Quang Trung Trong Quận Thạch Thang
17 Nguyễn Lê An Nhiên 4/1/2016 Nữ K48/1 Lê Duẫn Trong Quận Hải Châu I
18 Trịnh Thế Phúc 2/2/2016 Nam 240/20 Lê Duẫn Ngoài Quận Tân Chính
19 Hồ Trường Phúc 12/8/2016 Nam 37 Thanh Sơn Trong Quận Thanh Bình
20 Võ Phước 13/02/2016 Nam H4/3 Điện Biên Phủ Ngoài Quận Chính Gián
21 Nguyễn Bảo Quân 6/10/2016 Nam K23/15 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang
22 Mạc Lê Minh Quân 4/3/2016 Nam 61 Nam Thọ Ngoài Quận Thọ Quang
23 Phạm Trương Bảo Quyên 27/10/2016 Nữ 12 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Thạch Thang
24 Nguyễn Ngọc Linh San 3/6/2016 Nữ 377 Ông Ích Khiêm Trong Quận Hải Châu II
25 Phạm Nguyễn Nam Trân 29/8/2016 Nữ 37/1 Nguyễn Thiện Kế Trong Quận Thuận Phước
26 Phạm Hữu Minh Trí 8/12/2016 Nam K69/15 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Thạch Thang
27 Trương Thiên Trí 6/11/2016 Nam 15 Phạm Quang Ảnh Ngoài Quận An Hải Đông
28 Đinh Ngọc Thảo Tiên 18/03/2016 Nữ K112/88 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
29 Trần Nhã Uyên 18/02/2016 Nữ 37/2 Hải Hồ Trong Quận Thanh Bình
30 Hà Thị Thiên Ý 17/03/2016 Nữ K30/24 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
31 Nguyễn Đăng Khôi 2/5/2016 Nam K75/6 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Thạch Thang

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP NHỠ 4 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Huỳnh Thị Ngọc Trâm - Đinh Thị Ái Phương
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Phạm Quang Anh 15/03/2016 Nam 292/57 Hải Phòng Ngoài Quận Tam Thuận
2 Nguyễn Trương Quỳnh Anh 14/02/2016 Nữ 153 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
3 Trương Gia Bảo 25/11/2016 Nam 377 Lê Duẫn Ngoài Quận Tân Chính
4 Phạm Ngọc Minh Châu 16/07/2017 Nữ K169/H12/10 Phan Thanh Ngoài Quận Thạc Gián
5 Trần Nguyễn Phương Chi 11/6/2016 Nữ K417/2 Hải Phòng Ngoài Quận Chính Gián
6 Nguyễn Lê Trúc Chi 6/12/2016 Nữ 33 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Thạch Thang
7 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 10/6/2016 Nữ K23/8/38 Bàu Hạc 1 Ngoài Quận Vĩnh Trung
8 Nguyễn Bá Dương 10/10/2016 Nam 68 Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
9 Chu Huỳnh Gia Hân 26/5/2016 Nữ 124/27 Lê Đình Lý Ngoài Quận Vĩnh Trung
10 Cao Bá Khải 26/10/2016 Nam 151 Nguyễn Quyền Ngoài Quận Hòa An
11 Vũ Tuấn Khang 10/3/2016 Nam 18 lê lợi Trong Quận Thạch Thang
12 Nguyễn Thị Anh Khuê 10/3/2016 Nữ 113/11/4 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
13 Lê Hoàng Diệu Linh 16/08/2016 Nữ H140/01/408 Hoàng Diệu Trong Quận Bình Thuận
14 Âu Nguyễn Ngọc Minh 13/10/2016 Nữ 66 Lê Lai Trong Quận Thạch Thang
15 Trần Nguyễn Quốc Nguyên 17/5/2016 nam K30/18/12 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
16 Nguyễn Thành Nhân 21/08/2017 Nam K104/H8/5 Mai Lão Bạng Trong Quận Thuận Phước
17 Nguyễn Phạm Minh Nhật 21/04/2017 Nam 03 An Nhơn Ngoài Quận An Hải Bắc
18 Huỳnh Khánh Như 1/9/2016 Như K7/12 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
19 Nguyễn Nam Phong 17/07/2016 Nam 53 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
20 Lại Tấn Nguyên Phúc 13/06/2016 Nam 53 Lý Thường Kiệt Trong Quận Thạch Thang
21 Hồ Thị Hà Phương 15/01/2016 Nữ K113/15 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
22 Trần Minh Quân 2/3/2016 Nam 18 Lê Lợi Trong Quận Thạch Thang
23 Lê Nguyễn Minh Thảo 8/8/2016 Nữ 4A Chu Huy Mân Ngoài Quận Nại Hiên Đông
24 Phan Như Thảo 4/11/2016 Nữ K64/9 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
25 Lê Đông Thi 28/07/2016 Nữ K36/2 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
26 Trương Văn Anh Tùng 28/06/2016 Nam 126 lê Duẫn Trong Quận Thạch Thang
27 Trương Văn Thanh Tùng 28/06/2016 Nam 126 lê Duẫn Trong Quận Thạch Thang
28 Trần Nguyễn Bảo Uyên 15/10/2017 Nữ H114/9/6 Lê Độ Ngoài Quận Chính Gián
29 Nguyễn Phúc Vinh 1/1/2016 Nam 79 Lương Thế Vinh Ngoài Quận Phước Mỹ
30 Phạm Minh Khôi 5/9/2016 nam H23/1/113 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
 

Phụ huynh cần biết!!!

Tâm lý bé: 8 cách bố mẹ dạy con nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại:
Hãy dạy con nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại để trẻ có thể tìm được bố mẹ trong những tình huống như lạc đường hay cần liên lạc khẩn cấp với ...
Dạy bé kĩ năng thoát hiểm khi phát hiện mình bị bỏ quên trên ô tô:
Trang bị cho trẻ những kĩ năng thoát hiểm là việc cực kì quan trọng nếu chẳng may trẻ bị bỏ quên trên ô tô riêng hay trên xe buýt. Bên cạnh việc trang bị ch...
Cần lưu ý với đồ chơi Trung thu:
Đồ chơi Trung thu là món quà đặc biệt cho trẻ nhưng nhiều trường hợp bố mẹ chủ quan, không chú ý tìm hiểu khi mua sắm đồ chơi cho con nên đã xảy ra những...
Thông báo các khoản thu đầu năm học 2018-2019
I.Các khoản thu theo quy định: * Học phí: Thu theo Quyết định số 35/2012-QĐ-UB ngày 22/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng; Mức thu: 95.000đ/cháu/năm(có chế độ m...
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
Hiện nay, tình trạng trẻ bị lạm dụng tình dục diễn ra khá nhiều và trở thành nỗi lo lắng không những của các bậc phụ huynh mà còn của toàn xã hội. Đố...

Photo gellary

Sự kiện qua Hình ảnh

Tổ chức tiệc buffer cho các cháu khối MG Lớn: vui hội Bé và cô giáo: Vui hội Bé với trò chơi vận động: Đón tham quan học tập ĐH Tây Bắc đến thăm trường: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Tham gia hội thi nấu ăn nhân ngày PNVN 20/10/2019: Thao giảng chuyên đề LTLTT cấp Quận và TP năm học: 2019-2020: Tổ chức vui hội trăng rằm 2019-2020: Tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020: Tập huấn chuẩn nghề nghiệp GVMN: Dự giờ giáo viên cuối năm học 2018-2019: Tiệc buffet tháng 4 cho các cháu khối MG Nhỡ: Tham quan Hội sách Hải Châu: Vui hội Bé càng ướt-càng vui: Tham quan trường Tiểu học Skyline: Vui hội bé ơi! Cố lên nào: Xem múa rối nước tại Đình làng Hải Châu 1: Tuyên truyền pháp luật BHYT-BHXH: Vui hội Đà Nẵng - thành phố tháng 3 của Bé: Tổ chức tiệc buffet cho các cháu MG Nhỡ: Vui hội Bé trổ tài làm bánh: Thăm tặng quà trung tâm BTXH Đà Nẵng: Thăm tặng quà, xuất cơm tình thương xuân 2019: Tổ chức tham quan bảo tàng nghệ thuật tranh 3D: Tổ chức sinh hoạt giao lưu nhân ngày 22/12/2018: Tổ chức kỷ niệm 36 năm và nhận cờ thi đua của UBND TPĐN: Tổ chức ngày hội "Bé với trò chơi dân gian": Tổ chức cho trẻ uống sữa học đường: Thao giảng mừng ngày PNVN 20/10/18: Sinh hoạt chào cờ đầu tuần 10/8/2018: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018: Tổ chức hội nghị CCVC năm học 2018-2019: Tổ chức vui hội trăng rằm năm học 2018-2019: Tổ chức họp Ban đại diện CMHS năm học 2018-2019:

Phần mềm vui học

Liên kết website

Hình các lớp

Các bé Nhà trẻ Nhỡ năm học 2019-2020 Các bé Nhà trẻ Lớn 1 năm học 2019-2020 Các bé Nhà trẻ Lớn 2 năm học 2019-2020 Các bé lớp Nhỡ 1 năm học 2019-2020 Các bé lớp Nhỡ 2 năm học 2019-2020 Các bé lớp Lớn 3 năm học 2019-2020

Lịch

Thăm dò ý kiến

Bạn nhận thấy Trường MN 19/5 chăm sóc và giáo dục trẻ như thế nào?
 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay258
mod_vvisit_counterHôm qua469
mod_vvisit_counterTuần này1209
mod_vvisit_counterTháng này12801

Đang online

Hiện có 15 khách Trực tuyến