Home Góc dành cho bố mẹ Bản tin Danh sách học sinh khối MG Lớn năm học 2020-2021:

Danh sách học sinh khối MG Lớn năm học 2020-2021:

Email In PDF.
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP LỚN 1 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Trần Thị Lệ Phúc - Trần Thị Trang
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Phạm Trần Bảo Anh 10/8/2015 Nữ 127/2 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
2 Phan Nguyễn Minh Anh 28/6/2015 Nữ 12/15 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
3 Nguyễn Thái Bảo 9/11/2015 Nam K85/1 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Hải Châu I
4 Thái An Đông 22/4/2015 Nam 82 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
5 Phạm Minh Giao 9/9/2015 Nữ K64/38 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
6 Phan Phước Ngọc Hạnh 19/09/2015 Nữ K30/H29/8 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
7 Thái Ngọc Hân 26/10/2015 Nữ 127 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
8 Vũ Khánh Hoàng 31/08/2015 Nam 325/9 Hùng Vương Ngoài Quận Vĩnh Trung
9 Nguyễn Lâm Huy 7/11/2015 Nam K62/2 Hà Huy Tập Ngoài Quận Xuân Hà
10 Lê Quang Huy 27/08/2015 Nam 09 Nguyễn Tất Thành Trong Quận Thanh Bình
11 Đỗ Hoàng Trung Hiếu 15/12/2015 Nam 129/102 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
12 Phan Nguyên Khang 2/6/2015 Nam 03 Phạm Nhữ Tăng Ngoài Quận Hòa Khê
13 Nguyễn Phạm Nhã Khanh 31/03/2015 Nữ 08 Nại Hiên Đông Ngoài Quận Nại Hiên Đông
14 Đoàn Đình Gia Khánh 20/10/2015 Nam Tổ 55 Thanh Khê Tây Ngoài Quận Thanh Khê Tây
15 Huỳnh Ngọc Ngân Khánh 15/04/2015 Nữ 223/3 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
16 Lê Đăng Khoa 8/1/2015 Nam 30 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
17 Lê Hữu Minh Khôi 22/7/2015 Nam K268/41 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
18 Thái Hoàng Nguyên Khôi 24/01/2015 Nam 242/04 Phan Châu Trinh Trong Quận Nam Dương
19 Cao Phú Lâm 16/03/2015 Nam 128 Mai Lão Bạng Trong Quận Thuận Phước
20 Nguyễn Ngọc Gia Linh 9/1/2015 Nữ 166 Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
21 Đặng Lê Thùy Linh 13/09/2015 Nữ K27/106 Yên Bái Trong Quận Hải Châu I
22 Trần Lê Thanh Mai 18/04/2015 Nữ K16/3 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
23 Nguyễn Hữu Cao Minh 5/12/2015 Nam 620/8 Đường 2/9 Trong Quận Hòa Cường Nam
24 Trần Viết Nhật Minh 2/9/2015 Nam 15 Nguyễn Duy Hiệu Ngoài Quận An Hải Đông
25 Nguyễn Ngọc Huyền My 30/11/2015 Nữ Lô 5 Khu TĐC Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
26 Hồ Nhật Nam 12/2/2015 Nam 23 Lương Khánh Thiện Ngoài Quận Ngoài Quận
27 Phạm Nhật Nam 21/02/2015 Nam 70 Đỗ Huy Uyên Ngoài Quận An Hải bắc
28 Trần Trí Nguyên 6/8/2015 Nam 121/37 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
29 Hoàng Trọng Nhân 14/4/2015 Nam 84 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
30 Huỳnh Ngọc Gia Phúc 16/05/2015 Nữ 408/7 Lê Duẫn Ngoài Quận Chín Gián
31 Nguyễn Vũ Lam Phương 15/01/2015 Nữ K138/74 Hoàng Văn Thái Ngoài Quận Hòa Khánh Nam
32 Đỗ Đăng Tuấn 28/4/2015 Nam 235 Dũng Sĩ Thanh Khê Ngoài Quận Thanh Khê Tây
33 Phan Ngọc Bích Thảo 5/5/2015 Nữ 12 An Hải 7 Ngoài Quận An Hải Bắc
34 Lê Bảo Trung 29/08/2015 Nam 128 Mai Lão Bạng Trong Quận Thuận Phước
35 Trần Đình Minh Triết 5/4/2015 Nam 112/8 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận

 

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP LỚN 2 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Lê Thị Ngọc Uyên - Bùi Thị Mỹ Linh
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Lê Kha Anh 2/12/2015 Nữ 21 Nguyễn Trường Tộ Trong Quận Bình Hiên
2 Trần Nghĩa An 13/11/2015 Nam 195/17 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
3 Nguyễn Đỗ Minh Anh 5/12/2015 Nữ Tổ 30 An Khê Ngoài Quận An Khê
4 Nguyễn Lê Việt Bách 2/2/2015 Nam 44/5 Hải Hồ Trong Quận Thanh Bình
5 Hồ Tràn Bảo Châu 19/04/2015 Nữ K196/H38/8 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
6 Phan Mạnh Đạt 12/5/2015 Nam K84/H10/6 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
7 Nguyễn Minh Dương 10/7/2015 Nam K46/1 Đường 3/2 Trong Quận Thuận Phước
8 Nguyễn Thành Duy 30/10/2015 nam 322/2/8 Hải Phòng Ngoài Quận Taân Chính
9 Tống Khánh Hân 28/02/2015 Nữ 23 Phan Châu Trinh Trong Quận Hải Châu I
10 Lê Viết Hoàng 22/11/2015 nam K10/7 Yên Bái Trong Quận Hải Châu I
11 Phạm Gia Hưng 6/7/2015 nam 56 Lý Triện Ngoài Quận An Khê
12 Lê Hoàng Bảo Khang 26/05/2015 Nam 1/2 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
13 Nguyễn Minh Khang 4/12/2015 Nam 59 Lê Duẫn Trong Quận Hải Châu I
14 Trần Xuân Khoa 26/9/2015 nam 1C Thanh Thủy Trong Quận Thanh Bình
15 Trà Anh Khoa 9/8/2015 nam K183 Tô Hiệu Ngoài Quận Hòa Minh
16 Võ Lê Khôi 2/10/2015 Nam K113/15/3 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
17 Nguyễn Phú Lâm 26/04/2015 nam 21 Thanh long Trong Quận Thanh Bình
18 Nguyễn Phương Linh 31/05/2015 Nữ 38 Bắc Đẩu Trong Quận Thanh Bình
19 Nguyễn Gia Mẫn 23/4/2015 Nữ 125 lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
20 Võ Nguyễn Bình Minh 21/01/2015 nam 57C Lê Lợi Trong Quận Thạch Thang
21 Lê Phạm Kim Ngân 25/11/2015 Nữ 43 Đống Đa Trong Quận Thạch Thang
22 Phan Trần Bảo Nghi 1/3/2015 Nữ Hòa Khánh Nam Ngoài Quận Hòa Khánh Nam
23 Huỳnh Khánh Ngọc 4/6/2015 Nữ 54/1 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
24 Phạm Hoàng An Nhiên 5/10/2015 Nữ 168/2B Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
25 Dương  Bảo Phúc 12/6/2015 nam 29 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
26 Phan Tấn Thành 19/06/2015 Nam 59 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
27 Nguyễn Minh Thư 27/04/2015 Nữ 43 Đống Đa Trong Quận Thạch Thang
28 Nguyễn Phạm Kỳ Thư 22/09/2015 Nữ 64 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
29 Trần Nguyễn Ngọc Trâm 13/12/2015 Nữ K195/17 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
30 Hoàng Thị Thanh Trúc 22/10/2016 Nữ 120/4 Lý Thái Tổ Ngoài Quận Thạc Gián
31 Võ Hoàng Bảo Trân 7/7/2015 Nữ K33/8 Duy Tân Trong Quận Hòa Thuận Tây
32 Trần Cao Minh Tuệ 11/8/2015 Nữ 174 Hải Phòng Ngoài Quận Tân Chính
33 Nguyễn An Vy 11/7/2015 Nữ 292/39/16 Hải Phòng Ngoài Quận Tam Thuận
34 Lê Phương Vy 6/5/2015 Nữ 78 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP LỚN 3 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Nguyễn Thị Hoàng Tân - Lê Thị Quỳnh Quí
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Trương Cát Gia An 30/12/2015 Nữ 165 Hòa Khánh Nam Ngoài Quận Hòa Khánh Nam
2 Nguyễn Huy Bảo Anh 1/7/2016 Nam 48 Phạm Vấn Ngoài Quận Mân Thái
3 Lê Chiêu Anh 14/9/2015 Nữ 36/2 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
4 Cao Thanh Diệp Anh 3/9/2015 Nữ 155 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
5 Nguyễn Lại Mai Anh 12/10/2016 Nữ 577 Ngô Quyền Ngoài Quận An Hải Bắc
6 Đinh Khả Đan 17/11/2015 Nữ 36 Tân Thái 4 Ngoài Quận Mân Thái
7 Lê Phước Đạt 14/5/2016 Nam 26 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang
8 Phan Trương Tấn Đức 8/5/2015 Nam K30/29/5 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
9 Ngô Cát Hải 1/4/2016 Nam K249/82/19G Hà Huy Tập Ngoài Quận Hòa Khuê
10 Nguyễn Vũ Gia Hân 24/02/2015 Nữ P308 CC Hoàng Diệu Trong Quận Hòa Thuận
11 Lê Ngọc Hân 26/4/2015 Nữ K113/15/1 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
12 Trịnh Thế Hiển 1/11/2015 Nam 76/7 Thanh Sơn Trong Quận Thanh Bình
13 Trần Đức Huy 23/06/2015 Nam K30/H16/17 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
14 Lê Phước Quang Huy 4/9/2016 nam 118/20 Nguyễn Đức Trung Ngoài Quận Thanh Khê Đông
15 Phan Minh Hy Kha 9/2/2015 Nam K266/78/15 Hoàng Diệu Trong Quận Nam Dương
16 Phạm Phú Nam Khang 18/11/2015 Nam 46/1 Đinh Tiên Hoàng Trong Quận Thanh Bình
17 Nguyễn Minh Khang 6/3/2016 Nam 122 Phạm Cự Lượng Ngoài Quận An Hải Đông
18 Đỗ Hữu Đăng Khôi 22/7/2015 Nam 118 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
19 Đặng Khả Linh 4/9/2015 Nữ 57 Yên Bái Trong Quận Phước Ninh
20 Nguyễn Thanh Mai 9/9/2015 Nữ Căn hộ Sunhouse Ngoài Quận Nại Hiên Đông
21 Nguyễn Cửu Gia Minh 24/6/2015 nam 12/10 Nguyễn Thị MinhKhai Trong Quận Thạch Thang
22 Nguyễn Cửu Gia Thịnh 24/6/2015 nam 12/10 Nguyễn Thị MinhKhai Trong Quận Thạch Thang
23 Nguyễn Nhật Nam 29/05/2015 Nam 151 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
24 Dương Nguyễn Bảo Ngọc 22/02/2015 Nữ K1/5 lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
25 Trần Lê Bảo Ngọc 25/11/2015 Nữ 24 Nại Hiên Đông Ngoài Quận Nại Hiên Đông
26 Nguyễn Minh Nhật 30/10/2015 nam 78 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
27 Phan Thảo Nhi 19/10/2015 Nữ 113/20 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
28 Trần Minh Phương 23/05/2015 Nữ 259/10 Trần Cao Vân Ngoài Quận Xuân hà
29 Phạm Dương Minh Quân 3/7/2015 Nam 40/3 Trường Chính Ngoài Quận Hòa An
30 Nguyễn Hải Quỳnh 20/01/2015 Nữ K72/25 Đinh Tiên Hoàng Ngoài Quận Tam Thuận
31 Trần Hữu Phú Sang 15/8/2016 nam H16/21K30 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
32 Nguyễn Đỗ Mi Son 22/7/2015 Nữ 1/17 Hòa An 7 Ngoài Quận Hòa An
33 Đặng Minh Sơn 18/09/2015 Nam 148/2 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
34 Phạm Nguyễn Anh Thư 14/3/2015 Nữ H23/11/K113 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
35 Đoàn Ngọc Anh Thư 10/4/2015 Nữ 362/2 Lê Duẫn Trong Quận Hải Châu I
36 Trần Vũ Lâm Uyên 3/8/2015 Nữ 383/10 Hải Phòng Ngoài Quận Tân Chính
 

Phụ huynh cần biết!!!

Tâm lý bé: 8 cách bố mẹ dạy con nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại:
Hãy dạy con nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại để trẻ có thể tìm được bố mẹ trong những tình huống như lạc đường hay cần liên lạc khẩn cấp với ...
Dạy bé kĩ năng thoát hiểm khi phát hiện mình bị bỏ quên trên ô tô:
Trang bị cho trẻ những kĩ năng thoát hiểm là việc cực kì quan trọng nếu chẳng may trẻ bị bỏ quên trên ô tô riêng hay trên xe buýt. Bên cạnh việc trang bị ch...
Cần lưu ý với đồ chơi Trung thu:
Đồ chơi Trung thu là món quà đặc biệt cho trẻ nhưng nhiều trường hợp bố mẹ chủ quan, không chú ý tìm hiểu khi mua sắm đồ chơi cho con nên đã xảy ra những...
Thông báo các khoản thu đầu năm học 2018-2019
I.Các khoản thu theo quy định: * Học phí: Thu theo Quyết định số 35/2012-QĐ-UB ngày 22/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng; Mức thu: 95.000đ/cháu/năm(có chế độ m...
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
Hiện nay, tình trạng trẻ bị lạm dụng tình dục diễn ra khá nhiều và trở thành nỗi lo lắng không những của các bậc phụ huynh mà còn của toàn xã hội. Đố...

Photo gellary

Sự kiện qua Hình ảnh

Tổ chức tiệc buffer cho các cháu khối MG Lớn: vui hội Bé và cô giáo: Vui hội Bé với trò chơi vận động: Đón tham quan học tập ĐH Tây Bắc đến thăm trường: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Tham gia hội thi nấu ăn nhân ngày PNVN 20/10/2019: Thao giảng chuyên đề LTLTT cấp Quận và TP năm học: 2019-2020: Tổ chức vui hội trăng rằm 2019-2020: Tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020: Tập huấn chuẩn nghề nghiệp GVMN: Dự giờ giáo viên cuối năm học 2018-2019: Tiệc buffet tháng 4 cho các cháu khối MG Nhỡ: Tham quan Hội sách Hải Châu: Vui hội Bé càng ướt-càng vui: Tham quan trường Tiểu học Skyline: Vui hội bé ơi! Cố lên nào: Xem múa rối nước tại Đình làng Hải Châu 1: Tuyên truyền pháp luật BHYT-BHXH: Vui hội Đà Nẵng - thành phố tháng 3 của Bé: Tổ chức tiệc buffet cho các cháu MG Nhỡ: Vui hội Bé trổ tài làm bánh: Thăm tặng quà trung tâm BTXH Đà Nẵng: Thăm tặng quà, xuất cơm tình thương xuân 2019: Tổ chức tham quan bảo tàng nghệ thuật tranh 3D: Tổ chức sinh hoạt giao lưu nhân ngày 22/12/2018: Tổ chức kỷ niệm 36 năm và nhận cờ thi đua của UBND TPĐN: Tổ chức ngày hội "Bé với trò chơi dân gian": Tổ chức cho trẻ uống sữa học đường: Thao giảng mừng ngày PNVN 20/10/18: Sinh hoạt chào cờ đầu tuần 10/8/2018: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018: Tổ chức hội nghị CCVC năm học 2018-2019: Tổ chức vui hội trăng rằm năm học 2018-2019: Tổ chức họp Ban đại diện CMHS năm học 2018-2019:

Phần mềm vui học

Liên kết website

Hình các lớp

Các bé Nhà trẻ Nhỡ năm học 2019-2020 Các bé Nhà trẻ Lớn 1 năm học 2019-2020 Các bé Nhà trẻ Lớn 2 năm học 2019-2020 Các bé lớp Nhỡ 1 năm học 2019-2020 Các bé lớp Nhỡ 2 năm học 2019-2020 Các bé lớp Lớn 3 năm học 2019-2020

Lịch

Thăm dò ý kiến

Bạn nhận thấy Trường MN 19/5 chăm sóc và giáo dục trẻ như thế nào?
 

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay261
mod_vvisit_counterHôm qua469
mod_vvisit_counterTuần này1212
mod_vvisit_counterTháng này12804

Đang online

Hiện có 10 khách Trực tuyến