Danh sách học sinh khối MG Lớn năm học 2020-2021:

Thứ ba, 08 Tháng 9 2020 11:15
In
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP LỚN 1 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Trần Thị Lệ Phúc - Trần Thị Trang
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Phạm Trần Bảo Anh 10/8/2015 Nữ 127/2 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
2 Phan Nguyễn Minh Anh 28/6/2015 Nữ 12/15 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
3 Nguyễn Thái Bảo 9/11/2015 Nam K85/1 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Hải Châu I
4 Thái An Đông 22/4/2015 Nam 82 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
5 Phạm Minh Giao 9/9/2015 Nữ K64/38 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
6 Phan Phước Ngọc Hạnh 19/09/2015 Nữ K30/H29/8 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
7 Thái Ngọc Hân 26/10/2015 Nữ 127 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
8 Vũ Khánh Hoàng 31/08/2015 Nam 325/9 Hùng Vương Ngoài Quận Vĩnh Trung
9 Nguyễn Lâm Huy 7/11/2015 Nam K62/2 Hà Huy Tập Ngoài Quận Xuân Hà
10 Lê Quang Huy 27/08/2015 Nam 09 Nguyễn Tất Thành Trong Quận Thanh Bình
11 Đỗ Hoàng Trung Hiếu 15/12/2015 Nam 129/102 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
12 Phan Nguyên Khang 2/6/2015 Nam 03 Phạm Nhữ Tăng Ngoài Quận Hòa Khê
13 Nguyễn Phạm Nhã Khanh 31/03/2015 Nữ 08 Nại Hiên Đông Ngoài Quận Nại Hiên Đông
14 Đoàn Đình Gia Khánh 20/10/2015 Nam Tổ 55 Thanh Khê Tây Ngoài Quận Thanh Khê Tây
15 Huỳnh Ngọc Ngân Khánh 15/04/2015 Nữ 223/3 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
16 Lê Đăng Khoa 8/1/2015 Nam 30 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
17 Lê Hữu Minh Khôi 22/7/2015 Nam K268/41 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
18 Thái Hoàng Nguyên Khôi 24/01/2015 Nam 242/04 Phan Châu Trinh Trong Quận Nam Dương
19 Cao Phú Lâm 16/03/2015 Nam 128 Mai Lão Bạng Trong Quận Thuận Phước
20 Nguyễn Ngọc Gia Linh 9/1/2015 Nữ 166 Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
21 Đặng Lê Thùy Linh 13/09/2015 Nữ K27/106 Yên Bái Trong Quận Hải Châu I
22 Trần Lê Thanh Mai 18/04/2015 Nữ K16/3 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
23 Nguyễn Hữu Cao Minh 5/12/2015 Nam 620/8 Đường 2/9 Trong Quận Hòa Cường Nam
24 Trần Viết Nhật Minh 2/9/2015 Nam 15 Nguyễn Duy Hiệu Ngoài Quận An Hải Đông
25 Nguyễn Ngọc Huyền My 30/11/2015 Nữ Lô 5 Khu TĐC Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
26 Hồ Nhật Nam 12/2/2015 Nam 23 Lương Khánh Thiện Ngoài Quận Ngoài Quận
27 Phạm Nhật Nam 21/02/2015 Nam 70 Đỗ Huy Uyên Ngoài Quận An Hải bắc
28 Trần Trí Nguyên 6/8/2015 Nam 121/37 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
29 Hoàng Trọng Nhân 14/4/2015 Nam 84 Hải Phòng Trong Quận Thạch Thang
30 Huỳnh Ngọc Gia Phúc 16/05/2015 Nữ 408/7 Lê Duẫn Ngoài Quận Chín Gián
31 Nguyễn Vũ Lam Phương 15/01/2015 Nữ K138/74 Hoàng Văn Thái Ngoài Quận Hòa Khánh Nam
32 Đỗ Đăng Tuấn 28/4/2015 Nam 235 Dũng Sĩ Thanh Khê Ngoài Quận Thanh Khê Tây
33 Phan Ngọc Bích Thảo 5/5/2015 Nữ 12 An Hải 7 Ngoài Quận An Hải Bắc
34 Lê Bảo Trung 29/08/2015 Nam 128 Mai Lão Bạng Trong Quận Thuận Phước
35 Trần Đình Minh Triết 5/4/2015 Nam 112/8 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận

 

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP LỚN 2 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Lê Thị Ngọc Uyên - Bùi Thị Mỹ Linh
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Lê Kha Anh 2/12/2015 Nữ 21 Nguyễn Trường Tộ Trong Quận Bình Hiên
2 Trần Nghĩa An 13/11/2015 Nam 195/17 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
3 Nguyễn Đỗ Minh Anh 5/12/2015 Nữ Tổ 30 An Khê Ngoài Quận An Khê
4 Nguyễn Lê Việt Bách 2/2/2015 Nam 44/5 Hải Hồ Trong Quận Thanh Bình
5 Hồ Tràn Bảo Châu 19/04/2015 Nữ K196/H38/8 Trần Cao Vân Ngoài Quận Tam Thuận
6 Phan Mạnh Đạt 12/5/2015 Nam K84/H10/6 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
7 Nguyễn Minh Dương 10/7/2015 Nam K46/1 Đường 3/2 Trong Quận Thuận Phước
8 Nguyễn Thành Duy 30/10/2015 nam 322/2/8 Hải Phòng Ngoài Quận Taân Chính
9 Tống Khánh Hân 28/02/2015 Nữ 23 Phan Châu Trinh Trong Quận Hải Châu I
10 Lê Viết Hoàng 22/11/2015 nam K10/7 Yên Bái Trong Quận Hải Châu I
11 Phạm Gia Hưng 6/7/2015 nam 56 Lý Triện Ngoài Quận An Khê
12 Lê Hoàng Bảo Khang 26/05/2015 Nam 1/2 Lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
13 Nguyễn Minh Khang 4/12/2015 Nam 59 Lê Duẫn Trong Quận Hải Châu I
14 Trần Xuân Khoa 26/9/2015 nam 1C Thanh Thủy Trong Quận Thanh Bình
15 Trà Anh Khoa 9/8/2015 nam K183 Tô Hiệu Ngoài Quận Hòa Minh
16 Võ Lê Khôi 2/10/2015 Nam K113/15/3 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
17 Nguyễn Phú Lâm 26/04/2015 nam 21 Thanh long Trong Quận Thanh Bình
18 Nguyễn Phương Linh 31/05/2015 Nữ 38 Bắc Đẩu Trong Quận Thanh Bình
19 Nguyễn Gia Mẫn 23/4/2015 Nữ 125 lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
20 Võ Nguyễn Bình Minh 21/01/2015 nam 57C Lê Lợi Trong Quận Thạch Thang
21 Lê Phạm Kim Ngân 25/11/2015 Nữ 43 Đống Đa Trong Quận Thạch Thang
22 Phan Trần Bảo Nghi 1/3/2015 Nữ Hòa Khánh Nam Ngoài Quận Hòa Khánh Nam
23 Huỳnh Khánh Ngọc 4/6/2015 Nữ 54/1 Lý Tự Trọng Trong Quận Thạch Thang
24 Phạm Hoàng An Nhiên 5/10/2015 Nữ 168/2B Hùng Vương Trong Quận Hải Châu I
25 Dương  Bảo Phúc 12/6/2015 nam 29 Nguyễn Thị Minh Khai Trong Quận Thạch Thang
26 Phan Tấn Thành 19/06/2015 Nam 59 Quang Trung Trong Quận Hải Châu I
27 Nguyễn Minh Thư 27/04/2015 Nữ 43 Đống Đa Trong Quận Thạch Thang
28 Nguyễn Phạm Kỳ Thư 22/09/2015 Nữ 64 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
29 Trần Nguyễn Ngọc Trâm 13/12/2015 Nữ K195/17 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
30 Hoàng Thị Thanh Trúc 22/10/2016 Nữ 120/4 Lý Thái Tổ Ngoài Quận Thạc Gián
31 Võ Hoàng Bảo Trân 7/7/2015 Nữ K33/8 Duy Tân Trong Quận Hòa Thuận Tây
32 Trần Cao Minh Tuệ 11/8/2015 Nữ 174 Hải Phòng Ngoài Quận Tân Chính
33 Nguyễn An Vy 11/7/2015 Nữ 292/39/16 Hải Phòng Ngoài Quận Tam Thuận
34 Lê Phương Vy 6/5/2015 Nữ 78 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP LỚN 3 NĂM HỌC 2020-2021
GVCN: Nguyễn Thị Hoàng Tân - Lê Thị Quỳnh Quí
TT Họ và Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Giới tính Địa chỉ Trái tuyến
(ghi rõ trong quận/ ngoài quận)
Ghi chú
1 Trương Cát Gia An 30/12/2015 Nữ 165 Hòa Khánh Nam Ngoài Quận Hòa Khánh Nam
2 Nguyễn Huy Bảo Anh 1/7/2016 Nam 48 Phạm Vấn Ngoài Quận Mân Thái
3 Lê Chiêu Anh 14/9/2015 Nữ 36/2 Hải Phòng Trong Quận Hải Châu I
4 Cao Thanh Diệp Anh 3/9/2015 Nữ 155 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
5 Nguyễn Lại Mai Anh 12/10/2016 Nữ 577 Ngô Quyền Ngoài Quận An Hải Bắc
6 Đinh Khả Đan 17/11/2015 Nữ 36 Tân Thái 4 Ngoài Quận Mân Thái
7 Lê Phước Đạt 14/5/2016 Nam 26 Nguyễn Du Trong Quận Thạch Thang
8 Phan Trương Tấn Đức 8/5/2015 Nam K30/29/5 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
9 Ngô Cát Hải 1/4/2016 Nam K249/82/19G Hà Huy Tập Ngoài Quận Hòa Khuê
10 Nguyễn Vũ Gia Hân 24/02/2015 Nữ P308 CC Hoàng Diệu Trong Quận Hòa Thuận
11 Lê Ngọc Hân 26/4/2015 Nữ K113/15/1 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
12 Trịnh Thế Hiển 1/11/2015 Nam 76/7 Thanh Sơn Trong Quận Thanh Bình
13 Trần Đức Huy 23/06/2015 Nam K30/H16/17 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
14 Lê Phước Quang Huy 4/9/2016 nam 118/20 Nguyễn Đức Trung Ngoài Quận Thanh Khê Đông
15 Phan Minh Hy Kha 9/2/2015 Nam K266/78/15 Hoàng Diệu Trong Quận Nam Dương
16 Phạm Phú Nam Khang 18/11/2015 Nam 46/1 Đinh Tiên Hoàng Trong Quận Thanh Bình
17 Nguyễn Minh Khang 6/3/2016 Nam 122 Phạm Cự Lượng Ngoài Quận An Hải Đông
18 Đỗ Hữu Đăng Khôi 22/7/2015 Nam 118 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
19 Đặng Khả Linh 4/9/2015 Nữ 57 Yên Bái Trong Quận Phước Ninh
20 Nguyễn Thanh Mai 9/9/2015 Nữ Căn hộ Sunhouse Ngoài Quận Nại Hiên Đông
21 Nguyễn Cửu Gia Minh 24/6/2015 nam 12/10 Nguyễn Thị MinhKhai Trong Quận Thạch Thang
22 Nguyễn Cửu Gia Thịnh 24/6/2015 nam 12/10 Nguyễn Thị MinhKhai Trong Quận Thạch Thang
23 Nguyễn Nhật Nam 29/05/2015 Nam 151 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
24 Dương Nguyễn Bảo Ngọc 22/02/2015 Nữ K1/5 lê Thánh Tôn Trong Quận Hải Châu I
25 Trần Lê Bảo Ngọc 25/11/2015 Nữ 24 Nại Hiên Đông Ngoài Quận Nại Hiên Đông
26 Nguyễn Minh Nhật 30/10/2015 nam 78 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
27 Phan Thảo Nhi 19/10/2015 Nữ 113/20 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
28 Trần Minh Phương 23/05/2015 Nữ 259/10 Trần Cao Vân Ngoài Quận Xuân hà
29 Phạm Dương Minh Quân 3/7/2015 Nam 40/3 Trường Chính Ngoài Quận Hòa An
30 Nguyễn Hải Quỳnh 20/01/2015 Nữ K72/25 Đinh Tiên Hoàng Ngoài Quận Tam Thuận
31 Trần Hữu Phú Sang 15/8/2016 nam H16/21K30 Trần Phú Trong Quận Hải Châu I
32 Nguyễn Đỗ Mi Son 22/7/2015 Nữ 1/17 Hòa An 7 Ngoài Quận Hòa An
33 Đặng Minh Sơn 18/09/2015 Nam 148/2 Lê Lợi Trong Quận Hải Châu I
34 Phạm Nguyễn Anh Thư 14/3/2015 Nữ H23/11/K113 Nguyễn Chí Thanh Trong Quận Hải Châu I
35 Đoàn Ngọc Anh Thư 10/4/2015 Nữ 362/2 Lê Duẫn Trong Quận Hải Châu I
36 Trần Vũ Lâm Uyên 3/8/2015 Nữ 383/10 Hải Phòng Ngoài Quận Tân Chính