Thông báo các khoản thu đầu năm học 2018-2019

Thứ hai, 08 Tháng 10 2018 09:12
In

I.Các khoản thu theo quy định:

* Học phí:

Thu theo Quyết định số 35/2012-QĐ-UB ngày 22/8/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng;

Mức thu: 95.000đ/cháu/năm(có chế độ miễn giảm theo nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 15/5/2010 của Chính phủ Quy định về chế độ miễn giảm học phí, hổ trợ chi phí học tập và cơ chế thu từ năm 2010-2011 đến năm 2018-2019).

II. Các khoản thu thỏa thuận với CMHS:

1.Thứ 7: 70.000đ x 3 tuần=210.000đ/tháng/trẻ

2.Tiền ăn: 35.000 đ/ngày/trẻ, trong đó:

Đối với khối Nhà trẻ:

- Ăn sáng: 6.500đ

- Uống sữa: 4.000đ

- Ăn trưa: 9.200đ

- Yaourt: 4.000đ

- Ăn xế: 5.500đ

- Gạo: 1.800đ

- Sữa chiều: 4.000 đ

Đối với khối Mẫu giáo

- Ăn sáng: 6.500đ

- Uống sữa học đường

- Ăn trưa: 10.000đ

- Yaourt: 4.000đ

- Ăn xế: 6.500đ

- Gạo: 1.800đ

- Sữa chiều: 6.000 đ

3. Gas, phụ phí: 90.000 đ/trẻ/tháng

4. Phục vụ bán trú: 260.000 đ/trẻ/tháng

Tổng cộng 01 tháng:

- Có học thứ 7:         1.565.000 đ/trẻ/tháng

- Không học thứ 7:  1.250.000 đ/trẻ/tháng

(Ngoài ra các cháu nghỉ ngày nào nhà trường sẽ khấu trừ tiền ăn vào tháng sau)

5. Đồ dùng bán trú:

- Học sinh mới(NT+MG): 295.000đ/cháu/năm

- Học sinh cũ(NT+MG): 260.000 đ/cháu/năm

6. Bảo hiểm nhân mạng: 90.000 đ/cháu/năm(Theo thỏa thuận CMHS)

7. Tiền đăng ký sử dụng SMS học tập : 60.000 đ/cháu/học kỳ(Theo thỏa thuận CMHS)

* Ghi chú: Đồ dùng học tập CMHS sẽ nộp theo yêu cầu chuyên môn của giáo viên lớp đầu năm học. Các khoản thu đầu năm CMHS có thể nộp giản ra trong tháng 9, 10/2018.