Cơ cấu tổ chức

Thứ năm, 01 Tháng 8 2019 16:23 Trường Mầm non 19/5
In

Trường Mầm non 19/5 năm học : 2020 – 2021

1. Bí thư : Lê Thị Bích Trâm

Điện thoại : 0905671908 – Email : lebichtram0608@gmail.com

2. Phó bí thư : Võ Thị Việt Hà

Điện thoại : 0905559788

1. Hiệu trưởng : Lê Thị Bích Trâm

Điện thoại : 0905671908 – Email : lebichtram0608@gmail.com

2.  Phó hiệu trưởng :

Điện thoại :

3. Phó hiệu trưởng : Nguyễn Lệ Vy Na

Điện thoại : 0979785155 – 

1. Chủ tịch : Lê Thị Ngọc Uyên Điện thoại : 0905385707

2. Phó chủ tịch : Nguyễn Thị Xinh Điện thoại : 0914100600

3. Bí thư chi đoàn : Nguyễn Thị Hoàng Tân Điện thoại : 0935014705

4. Phó bí thư chi đoàn : Trần Thị Trang Điện thoại : 01667810472

*   Tổ trưởng chuyên môn :

+  Nhà trẻ : Võ Thị Việt Hà Điện thoại : 0905559788

+ Mẫu giáo : Trần Thị Lệ Phúc Điện thoại : 0983653135

+ Tổ Văn phòng : Nguyễn Thị Lan Điện thoại : 0935268227

Tổ Bảo vệ :

1. Nguyễn Đình Thành  - Điện thoại : 01222450563

2. Lưu Văn Hiền– Điện thoại :

Hội cha mẹ học sinh trường :

1. Hội trưởng : Ông Trịnh Trung Hải;  Điện thoại : 0905188171

2. Phó hội trưởng :Bà Nguyễn Hoàng Thoại Phương – 0905.253.035

3. Phó hội trưởng: Bà Lê Thị Thúy Vĩnh - 0912013013

Nhóm Nhỡ : Bà Nguyễn Đoàn Trúc My – 0945362387

Nhóm Lớn 1: Bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh – 0905797003

Nhóm Lớn 2: Ông Võ Ngọc Phước – 0905722271

Lớp MG Bé 1: Ông Nguyễn Tiến Thành – 0905727284

Lớp MG Bé 2: Bà Trần Thị Như Sương– 0979730289

Lớp MG Bé 3:  Bà Dương Tuyết Lệ - 0905993390

Lớp MG Nhỡ 1: Bà Trần Thị Lan Anh – 0903545582

Lớp MG Nhỡ 2: Bà Nguyễn Hoàng Thoại Phương – 0905.253.035

Lớp MG Nhỡ 3: Bà Lê Thị Ngọc Anh - 0981500042

Lớp MG Nhỡ 4: Trà Mỹ Trang ĐT: 0983410767

Lớp MG Lớn 1: Bà Mai Thị Thái Hoàng– 01278989575

Lớp MG Lớn 2 : Nguyễn Thị Trà My - ĐT: 0905928287

Lớp MG Lớn 3: Bà Phan Thị Nhã Phương – 0982922439

Lớp MG Lớn 4: Bà Phạm Thị Lê Minh – 0905725735

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 20 Tháng 2 2021 10:02 )